Sóc Trăng

Số tài khoản ngân hàng của điện lực Sóc Trăng

Thông tin tất cả số tài khoản ngân hàng của các công ty điện lực tại Sóc Trăng , cập nhật nhanh, chính xác

Số tài khoản điện lực Thành Phố Sóc Trăng

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - CN Sóc Trăng (Sacombank) - 070019557055...

Số tài khoản điện lực Mỹ Xuyên

Ngân hàng TMCP An Bình - CN Sóc Trăng (AB Bank) - 1111000891002...

Số tài khoản điện lực Mỹ Tú

Ngân hàng NN & PTNT Việt Nam - CN huyện Mỹ Tú Sóc Trăng - 7604201000154...

Số tài khoản điện lực Cù Lao Dung

Ngân hàng TMCP An Bình - CN Sóc Trăng (AB Bank) - 1111000903008...

Số tài khoản điện lực Thị xã Vĩnh Châu

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương - CN Sóc Trăng (Saigonbank) - 001170406002104...

Số tài khoản điện lực Thạnh Trị

Ngân hàng NN & PTNT Việt Nam - CN huyện Thạnh Trị Sóc Trăng - 7607201000070...

Số tài khoản điện lực Kế Sách

Ngân hàng NN & PTNT Việt Nam - CN huyện Kế Sách Sóc Trăng - 7602201000020...

Số tài khoản điện lực Long Phú

Ngân hàng NN & PTNT Việt Nam - CN huyện Long Phú Sóc Trăng - 7603201000310...

Số tài khoản điện lực Ngã Năm

Ngân hàng NN & PTNT Việt Nam - CN TX Ngã Năm Sóc Trăng - 7609201000039...

Số tài khoản điện lực Châu Thành

Ngân hàng TMCP An Bình - CN Sóc Trăng (AB Bank) - 1111000938009...

Số tài khoản điện lực Trần Đề

Ngân hàng TMCP An Bình - CN Sóc Trăng (AB Bank) - 1111000900001...