Quảng Trị

Số tài khoản ngân hàng của điện lực Quảng Trị

Thông tin tất cả số tài khoản ngân hàng của các công ty điện lực tại Quảng Trị , cập nhật nhanh, chính xác

Số tài khoản điện lực Đông Hà

Ngân hàng Bưu điện (Liên Việt postbank) - 0051.24.999999...

Số tài khoản điện lực Thành Cổ

Ngân hàng Nông Nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam-CN Thị xã Quảng Trị - 3909211010007...

Số tài khoản điện lực Gio Linh

Ngân hàng NN&PTNN CN Gio Linh (Agribank Gio Linh) - 3905211000236...

Số tài khoản điện lực Vĩnh Linh

Ngân hàng TMTPCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - CN Quảng Trị - PGD huyện Vĩnh Linh. - 54010000106579...

Số tài khoản điện lực Khe Sanh

Ngân hàng NN & PTNT huyện Hướng Hóa Chi nhánh Khe Sanh - 3907211117021...

Số tài khoản điện lực Cam Lộ

Chi nhánh Ngân hàng NN & PTNT Việt Nam Huyện Cam Lộ - 3904211000080...

Số tài khoản điện lực Triệu Phong

Ngân hàng No và PTNT Triệu Phong - 3910201004600...

Số tài khoản điện lực Hải Lăng

Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Huyện Hải Lăng - 3903211000053...

Số tài khoản điện lực ĐaKrông

Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam huyện Đakrông - 3908201002938...