Quảng Bình

Số tài khoản ngân hàng của điện lực Quảng Bình

Thông tin tất cả số tài khoản ngân hàng của các công ty điện lực tại Quảng Bình , cập nhật nhanh, chính xác

Số tài khoản điện lực Đồng Hới

Ngân hàng Đầu tư và phát triển - 53110000130305...

Số tài khoản điện lực Quảng Trạch

Ngân hàng BIDV Bắc Quảng Bình - 53210000000210...

Số tài khoản điện lực Quảng Ninh

Ngân hàng Ngoại thương - 311000697130...

Số tài khoản điện lực Bố Trạch

Ngân hàng Đầu tư - PGD Bố Trạch - 53110000046192...

Số tài khoản điện lực Tuyên Hóa

Ngân hàng NN và PTNN - 3805211000012...

Số tài khoản điện lực Lệ Thuỷ

Ngân hàng NN và PTNN - Phòng GD Lệ Thủy - 3.80221102E+15...

Số tài khoản điện lực Minh Hóa

Ngân hàng NN và PTNN - Phòng GD Minh Hóa - 3806201000970...