Lạng Sơn

Số tài khoản ngân hàng của điện lực Lạng Sơn

Thông tin tất cả số tài khoản ngân hàng của các công ty điện lực tại Lạng Sơn , cập nhật nhanh, chính xác

Số tài khoản điện lực Bắc sơn

Ngân hàng NN&PTNT Agribank QGD Bắc Sơn - 8411201000189...

Số tài khoản điện lực Chi Lăng

Ngân hàng TMCP Công thương Vietinbank QGD Đồng Mỏ - 111000157983...

Số tài khoản điện lực Cao Lộc

Ngân hàng TMCP Đầu tư BIDV- QGD Cao Lộc - 35110000403050...

Số tài khoản điện lực Hữu Lũng

Ngân hàng NN&PTNT Agribank QGD Hữu Lũng - 8414201000740...

Số tài khoản điện lực Lộc Bình

Ngân hàng TMCP Công thương Vietinbank QGD Lộc Bình - 112000157982...

Số tài khoản điện lực Tràng định

Ngân hàng NN&PTNT Agribank QGD Tràng Định - 8408201000410...

Số tài khoản điện lực Văn Lãng

Ngân hàng NN&PTNT Agribank QGD Văn Lãng - 8407201000208...

Số tài khoản điện lực Văn Quan

Ngân hàng NN&PTNT Agribank QGD Văn Quan - 8409201000072...

Số tài khoản điện lực Đình Lập

Ngân hàng NN&PTNT Agribank QGD Đình Lập - 8406201000060...

Số tài khoản điện lực Binh Gia

Ngân hàng NN&PTNT Agribank QGD Bình Gia - 8410201000193...

Số tài khoản điện lực Thành phố Lạng Sơn

CN Ngân hàng NN&PTNT (Agribank) - 8400201005822...