Khánh Hòa

Số tài khoản ngân hàng của điện lực Khánh Hòa

Thông tin tất cả số tài khoản ngân hàng của các công ty điện lực tại Khánh Hòa , cập nhật nhanh, chính xác

Số tài khoản điện lực Nha Trang

Ngân hàng TMTPCP Công thương VN - CN Tỉnh Khánh Hoà - 110000054786...

Số tài khoản điện lực Cam Ranh - Khánh Sơn

Ngân hàng TMTPCP Ngoại thương VN - PGD Cam Ranh - 0581000599456 hoặc 0581000710308...

Số tài khoản điện lực Ninh Hòa

Ngân hàng HD Nha Trang - 044704070005081...

Số tài khoản điện lực Diên Khánh - Khánh Vĩnh

Ngân hàng TMTPCP Ngoại thương VN - CN Khánh Hoà - 0061000956085...

Số tài khoản điện lực Vạn Ninh

Ngân hàng NN& PTNT Việt Nam - CN huyện Vạn Ninh - Khánh Hoà - 4705 201 000 790 hoặc 4705 201 001 241...

Số tài khoản điện lực Vĩnh Hải

Ngân hàng TMTPCP Ngoại thương VN - CN Khánh Hoà - 006 1000 947209...

Số tài khoản điện lực Vĩnh Nguyên

Ngân hàng TMTPCP Ngoại thương VN - CN Khánh Hoà - 006.1.00.0550845...

Số tài khoản điện lực Cam Lâm

Ngân hàng TMTPCP Ngoại thương VN - CN Nha Trang - 0581000616460...