Hải Phòng

Số tài khoản ngân hàng của điện lực Hải Phòng

Thông tin tất cả số tài khoản ngân hàng của các công ty điện lực tại Hải Phòng , cập nhật nhanh, chính xác

Số tài khoản điện lực Hải An

Ngân hàng thương mại Cổ phần An Bình-PGD Ngô quyền-Chi nhánh HP - 0921000333008...

Số tài khoản điện lực Kiến An

Ngân hàng thương mại Cổ phần An Bình-Chi nhánh HP - 075.101.160.1098...

Số tài khoản điện lực Đồ Sơn

NH Nông Nghiệp & PT NT( Agribank) - 212.220.100.0824...

Số tài khoản điện lực Thuỷ Nguyên

NH Nông Nghiệp và PTNT Thủy Nguyên - 2105211000027...

Số tài khoản điện lực Hồng Bàng

NH NN&PTNT Việt Nam- CN Bắc Hải Phòng - 211201004192...

Số tài khoản điện lực Lê Chân

Ngân hàng thương mại Cổ phần An Bình-PGD Ngô quyền-Chi nhánh HP - 0921000399009...

Số tài khoản điện lực Ngô Quyền

Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam- Chi nhánh Lê Hồng Phong - 19129846168889...

Số tài khoản điện lực An Lão

Agribank An Lão - 2110211000904...

Số tài khoản điện lực Kiến Thụy

Ngân hàng thương mại Cổ phần An Bình-PGD Ngô quyền-Chi nhánh HP - 0921000246008...

Số tài khoản điện lực Tiên Lãng

Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam- CN Huyện Tiên lãng Đông Hải Phòng - 2106202000092...

Số tài khoản điện lực Vĩnh Bảo

NH TM cổ phần Kỹ Thương VN-Chi nhánh Kiến an - 19029846207669...

Số tài khoản điện lực Cát Hải

NH TMCP kỹ thương VN- Chi Nhánh HP - 19129846058889...

Số tài khoản điện lực Bạch Long Vĩ

Ngân hàng thương mại Cổ phần An Bình-Chi nhánh HP - 0751003202068...

Số tài khoản điện lực Dương Kinh

Ngân hàng thương mại Cổ phần An Bình-PGD Ngô quyền-Chi nhánh HP - 0921000518008...

Số tài khoản điện lực An Dương

NH TM cổ phần Kỹ Thương VN-chi nhánh Hải Phòng - 19129846015888...