Hải Dương

Số tài khoản ngân hàng của điện lực Hải Dương

Thông tin tất cả số tài khoản ngân hàng của các công ty điện lực tại Hải Dương , cập nhật nhanh, chính xác

Số tài khoản điện lực Thành phố Hải Dương

Ngân hàng Sacombank Chi nhánh Hải Dương - Tên đơn vị thụ hưởng: Điện lực TPHD - 030002086847...

Số tài khoản điện lực Chí Linh

ngân hàng Công thương chi nhánh khu công nghiệp Hải Dương - 1700052660...

Số tài khoản điện lực Thanh Hà

Nông nghiệp - 2308211110006...

Số tài khoản điện lực Ninh Giang

Ngân hàng TM CP Công thương( Vietinbank) - 112000072958...