Gia Lai

Số tài khoản ngân hàng của điện lực Gia Lai

Thông tin tất cả số tài khoản ngân hàng của các công ty điện lực tại Gia Lai , cập nhật nhanh, chính xác

Số tài khoản điện lực Pleiku

Ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn (Arigbank) chi nhánh Gia Lai - 5000211000149...

Số tài khoản điện lực An Khê

Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Gia Lai - PGD An Khê - 62210000045378...

Số tài khoản điện lực Ayunpa

Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam CN Phố núi - PGD Ayunpa - 62610000900147...

Số tài khoản điện lực KrôngPa

CN Ngân hàng NN & PTNT Gia Lai - CN Krông Pa - 5007201000032...

Số tài khoản điện lực Chư Sê

CN Ngân hàng NN & PTNT Gia Lai huyện Chư Sê - 5004201000310...

Số tài khoản điện lực KBang

CN Ngân hàng NN & PTNT Đông Gia Lai huyện Kbang - 5008201000300...

Số tài khoản điện lực Đức cơ

CN Ngân hàng NN & PTNT Gia Lai - PGD Đức Cơ - 5010201000338...

Số tài khoản điện lực Đak Đoa

CN Ngân hàng NN & PTNT Đông Gia Lai - PGD Đăk Đoa - 5012201000109...

Số tài khoản điện lực Chư Păh

CN Ngân hàng NN & PTNT Đông Gia Lai huyện Chư Păh - 5011201000250...

Số tài khoản điện lực IaGrai

CN Ngân hàng NN & PTNT Đông Gia Lai huyện Ia Grai - 5005201000130...

Số tài khoản điện lực Kông Chro

Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam CN Gia Lai_PGD Kông Chro - 62010000908042...

Số tài khoản điện lực Mang Yang

CN Ngân hàng NN & PTNT Đông Gia Lai huyện Mang Yang - 5009201000020...

Số tài khoản điện lực Chư Prông

CN Ngân hàng NN & PTNT Gia Lai huyện Chư Prông - 5003201000268...

Số tài khoản điện lực Phú Thiện

CN Ngân hàng NN & PTNT Gia Lai huyện Phú Thiện - 5023201004518...

Số tài khoản điện lực Chư Pưh

CN Ngân hàng NN & PTNT Gia Lai huyện Chư Pưh - 5024201000055...