Bắc Ninh

Số tài khoản ngân hàng của điện lực Bắc Ninh

Thông tin tất cả số tài khoản ngân hàng của các công ty điện lực tại Bắc Ninh , cập nhật nhanh, chính xác

Số tài khoản điện lực Thuận Thành

PGD Ngân hàng nông nghiệp (địa chỉ phố Hồ) - 2607201006159...

Số tài khoản điện lực Lương Tài

Phòng giao dịch cơ sở 2 - Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Lương Tài - 2608201003639...

Số tài khoản điện lực Thị xã Từ Sơn

Ngân Hàng TMCP Công thương-CN bắc Ninh - 112000011316...

Số tài khoản điện lực Gia Bình

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Gia Bình - 2606201000088...

Số tài khoản điện lực Yên Phong

NHTMCP An Bình - 01001000050008...

Số tài khoản điện lực Quế Võ

PGD Ngân hàng Nông nghiệp - 2609.201.005540...

Số tài khoản điện lực Tiên Du

NHTMCP An Bình - 0351022296296...

Số tài khoản điện lực Thành phố Bắc Ninh

Ngân Hàng TMCP An Bình - Chi nhánh Bắc Ninh. - 0351.000.291.002...