Bạc Liêu

Số tài khoản ngân hàng của điện lực Bạc Liêu

Thông tin tất cả số tài khoản ngân hàng của các công ty điện lực tại Bạc Liêu , cập nhật nhanh, chính xác

Số tài khoản điện lực Thành Phố Bạc Liêu

NH TMCP Đầu tư&Phát triển Việt Nam chi nhánh Bạc Liêu (BIDV) - 78500000163454...

Số tài khoản điện lực Giá Rai

NH TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Minh Hải (BIDV) - 78610000064624...

Số tài khoản điện lực Vĩnh Lợi

Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam - chi nhánh huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu - 7206201000016...

Số tài khoản điện lực Phước Long

NH TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam - CN Bạc Liêu - PGD Phước Long (BIDV) - 78510000093427...

Số tài khoản điện lực Hồng Dân

NH TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bạc Liêu (BIDV) - 78510000093375...

Số tài khoản điện lực Đông Hải

Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam - chi nhánh huyện Đông Hải, Bạc Liêu - 7207201000099...

Số tài khoản điện lực Hòa Bình

NH TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Minh Hải- PGD Hòa Bình (BIDV) - 78610000063603...