Tổng hợp số tài khoản ngân hàng các chi nhánh Điện Lực

Khi đóng tiền điện qua tài khoản ngân hàng, mỗi chi nhánh điện lực sẽ có các số tài khoản ngân hàng khác nhau, để tiện cho mọi người tìm số tài khoản của điện lực, chúng tôi đã tổng hợp các số tài khoản điện lực tại 64 tỉnh thành ở bên dưới.


Số tài khoản điện lực khu vực miền Bắc


Số tài khoản điện lực Khu Vực Miền Trung


Số tài khoản điện lực Khu Vực Miền Nam