Yên Bái

Phòng giao dịch khách hàng điện lực Yên Bái

Thông tin tất cả Phòng giao dịch khách hàng của các chi nhánh điện lực trên địa bàn Yên Bái , cập nhật nhanh, chính xác. Bao gồm số điện thoại của điện lực, email liên hệ, địa chỉ liên hệ để quý khách hàng chủ động hơn trong quá trình sử dụng điện.

Phòng giao dịch điện lực Thành Phố Yên bái

Điện lực TP Yên bái -  Số 135 - Đường Nguyễn Thái Học - Thành phố Yên Bái...

Phòng giao dịch điện lực Văn yên

Điện lực Văn yên - Tổ 4 Khu phố 4 Thị Trấn Mậu A - Huyện Văn Yên - Tỉnh Yên Bái...

Phòng giao dịch điện lực Lục Yên

Điện lực Lục Yên - Tổ 5 - Thị Trấn Yên Thế - Huyện Lục Yên - Tỉnh Yên Bái...

Phòng giao dịch điện lực Yên Bình

Điện lực Yên Bình - Tổ 2 Thị Trấn Yên Bình - Huyện Yên Bình - Tỉnh Yên Bái...

Phòng giao dịch điện lực Nghĩa Lộ

Điện lực Tx Nghĩa Lộ - Tổ 19 Phường Trung Tâm - Thị xã Nghĩa Lộ - Tỉnh Yên Bái...

Phòng giao dịch điện lực Mù Cang Chải

Điện lực Mù Cang Chải - Tổ 1 - Thị trấn Mù Cang Chải - Huyện Mù Cang Chải - Tỉnh Yên Bái...

Phòng giao dịch điện lực Trấn Yên

Điện lực Trấn Yên - Khu phố 8 - Thị trấn Cổ Phúc - Huyện Trấn Yên - Tỉnh Yên Bái...

Phòng giao dịch điện lực Văn Chấn

Điện lực Điện lực Văn Chấn - Thôn Hồng Sơn-xã Sơn Thịnh Huyện Văn Chấn Tỉnh Yên Bái...

Phòng giao dịch điện lực Trạm Tấu

Điện lực Điện lực Trạm Tấu - Đường tỉnh 112, Thị trấn Trạm Tấu, Trạm Tấu, Yên Bái...