Trà Vinh

Phòng giao dịch khách hàng điện lực Trà Vinh

Thông tin tất cả Phòng giao dịch khách hàng của các chi nhánh điện lực trên địa bàn Trà Vinh , cập nhật nhanh, chính xác. Bao gồm số điện thoại của điện lực, email liên hệ, địa chỉ liên hệ để quý khách hàng chủ động hơn trong quá trình sử dụng điện.

Phòng giao dịch điện lực Thành phố Trà Vinh

Phòng giao dịch KH Điện lực Thành Phố Trà Vinh - Số 02 đường Hùng Vương, phường 4, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh...

Phòng giao dịch điện lực Cầu Ngang

Phòng giao dịch KH Điện lực Cầu Ngang - Số 14 đường 3/2, khóm Minh Thuận B, thị trấn Cầu Ngang, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh...

Phòng giao dịch điện lực Cầu Kè

Phòng giao dịch KH Điện lực Cầu Kè - Đường 30/4, khóm 8, thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh...

Phòng giao dịch điện lực Trà Cú

Phòng giao dịch KH Điện lực Trà Cú - Ấp Xoài Thum, xã Ngãi Xuyên, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh...

Phòng giao dịch điện lực Tiểu Cần

Phòng giao dịch KH Điện lực Tiểu Cần - Ấp Phú Thọ, xã Hiếu Trung, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh...

Phòng giao dịch điện lực Thị xã Duyên Hải

Phòng giao dịch KH Điện lực Duyên Hải - Khóm Bến Chuối, phường 1, thị xã Duyên Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh...

Phòng giao dịch điện lực Càng Long

Phòng giao dịch KH Điện lực Càng Long - Khóm 6, thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh...

Phòng giao dịch điện lực Châu Thành

Phòng giao dịch KH Điện lực Châu Thành - Khóm 3, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh...