Sơn La

Phòng giao dịch khách hàng điện lực Sơn La

Thông tin tất cả Phòng giao dịch khách hàng của các chi nhánh điện lực trên địa bàn Sơn La , cập nhật nhanh, chính xác. Bao gồm số điện thoại của điện lực, email liên hệ, địa chỉ liên hệ để quý khách hàng chủ động hơn trong quá trình sử dụng điện.

Phòng giao dịch điện lực Sốp Cộp

Điện lực Sốp Cộp - Xã SỐP CỘP, Huyện SỐP CỘP, SƠN LA...

Phòng giao dịch điện lực Bắc Yên

Điện lực Bắc Yên -  Quốc lộ 37, Thị trấn Bắc Yên, Bắc Yên, Sơn La...

Phòng giao dịch điện lực Mộc Châu

Điện lực Mộc Châu - 164 Tô Hiệu, Thị trấn Mộc Châu, Mộc Châu, Sơn La...

Phòng giao dịch điện lực Mường La

Điện lực Mường La - Thị Trấn Ít Ong, Huyện Mường La, ít Ong, Mường La, Sơn La...

Phòng giao dịch điện lực Mai Sơn

Điện lực Mai Sơn - Quốc lộ 6, Thị trấn Hát Lót, Mai Sơn, Sơn La...

Phòng giao dịch điện lực Phù Yên

Điện lực Phù Yên - Quốc lộ 37, Thị trấn Phù Yên, Phù Yên, Sơn La...

Phòng giao dịch điện lực Quỳnh Nhai

Điện lực Quỳnh Nhai - Mường Giàng, Quỳnh Nhai, Sơn La...

Phòng giao dịch điện lực Sông Mã

Điện lực Sông Mã - Cách Mạng Tháng 8, Thị trấn Sông Mã, Sông Mã, Sơn La...

Phòng giao dịch điện lực Thuận Châu

Điện lực Thuận Châu - 186 Tây Bắc, Thị trấn Thuận Châu, Thuận Châu, Sơn La...

Phòng giao dịch điện lực Thành Phố Sơn La

Điện lực TP Sơn La - Số 160 đường 3/2, P. Quyết Thắng, Sơn La...

Phòng giao dịch điện lực Yên Châu

Điện lực Yên Châu - Quốc lộ 6, Thị trấn Yên Châu, Yên Châu, Sơn La...