Quảng Trị

Phòng giao dịch khách hàng điện lực Quảng Trị

Thông tin tất cả Phòng giao dịch khách hàng của các chi nhánh điện lực trên địa bàn Quảng Trị , cập nhật nhanh, chính xác. Bao gồm số điện thoại của điện lực, email liên hệ, địa chỉ liên hệ để quý khách hàng chủ động hơn trong quá trình sử dụng điện.

Phòng giao dịch điện lực Đông Hà

ĐL Đông Hà - 182 Trần Hưng Đạo, Phường 3, Đông Hà, Quảng Trị...

Phòng giao dịch điện lực Thành Cổ

Điện lực Thành Cổ - 70 Quang Trung, Phường 2, Quảng Trị...

Phòng giao dịch điện lực Gio Linh

Điện lực Gio Linh - Quốc Lộ 1A, Thị trấn Gio Linh, Gio Linh, Quảng Trị...

Phòng giao dịch điện lực Vĩnh Linh

Điện lực Vĩnh Linh - HỮU NGHỊ, Thị trấn HỒ XÁ, Huyện VĨNH LINH, QUẢNG TRỊ...

Phòng giao dịch điện lực Bán điện Lào

Chi nhánh Bán điện Lào - Số 126 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị...

Phòng giao dịch điện lực Khe Sanh

Điện lực Khe Sanh - 323 Lê Duẩn, Thị trấn Khe Sanh, Hướng Hóa, Quảng Trị...

Phòng giao dịch điện lực Cam Lộ

Điện lực Cam Lộ - 2 tháng 4, Thị trấn Cam Lộ, Cam Lộ, Quảng Trị...

Phòng giao dịch điện lực Triệu Phong

Điện lực Triệu Phong - Huyền Trân Công Chúa, Thị trấn ái Tử, Triệu Phong, Quảng Trị...

Phòng giao dịch điện lực Hải Lăng

Điện lực Hải Lăng - Quốc Lộ 1A, Thị trấn Hải Lăng, Hải Lăng, Quảng Trị...

Phòng giao dịch điện lực ĐaKrông

Điện lực ĐaKrông - Thị trấn Krông Klang, Đa Krông, Quảng Trị...

Phòng giao dịch điện lực Cồn Cỏ

Trạm điện Cồn Cỏ - đảo Cồn Cỏ, Quảng Trị...