Quảng Ngãi

Phòng giao dịch khách hàng điện lực Quảng Ngãi

Thông tin tất cả Phòng giao dịch khách hàng của các chi nhánh điện lực trên địa bàn Quảng Ngãi , cập nhật nhanh, chính xác. Bao gồm số điện thoại của điện lực, email liên hệ, địa chỉ liên hệ để quý khách hàng chủ động hơn trong quá trình sử dụng điện.

Phòng giao dịch điện lực Thành Phố Quãng Ngãi

Điện lực TP Quãng Ngãi -  270 Trần Hưng Đạo, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi...

Phòng giao dịch điện lực Bình Sơn

Điện lực Bình Sơn - Tổ DP 4, Thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, Thành phố Quảng Ngãi...

Phòng giao dịch điện lực Ba Tơ

Điện lực Ba Tơ - 163 Phạm Văn Đồng, Thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi...

Phòng giao dịch điện lực Đức Phổ

Điện lực Đức Phổ - Tổ dân phố 6, Thị trấn Đức Phổ, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi...

Phòng giao dịch điện lực Tư Nghĩa

Điện lực Tư Nghĩa -  Thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi...

Phòng giao dịch điện lực Sơn Hà

Điện lực Sơn Hà - Thôn Kà Đáo, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi...

Phòng giao dịch điện lực Lý Sơn

Điện lực Lý Sơn - Thôn Đông, Xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi...

Phòng giao dịch điện lực Mộ Đức

Điện lực Mộ Đức - Tổ dân phố 2, Thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi...

Phòng giao dịch điện lực Nghĩa Hành

Điện lực Nghĩa Hành - Đường DH58 KDC Nam Đồng Xít, Thị trấn Chợ Chùa, tỉnh Quảng Ngãi...

Phòng giao dịch điện lực Sơn Tịnh

Điện lực Sơn Tịnh - Quốc Lộ 1A, thôn Phong Niên Hạ, Tịnh Phong, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi ...

Phòng giao dịch điện lực Trà Bồng

Điện lực Trà Bồng - Tổ dân phố 1, Thị xã Trà Xuân, huyện Trà Bồng, Tỉnh Quảng Ngãi...