Quảng Bình

Phòng giao dịch khách hàng điện lực Quảng Bình

Thông tin tất cả Phòng giao dịch khách hàng của các chi nhánh điện lực trên địa bàn Quảng Bình , cập nhật nhanh, chính xác. Bao gồm số điện thoại của điện lực, email liên hệ, địa chỉ liên hệ để quý khách hàng chủ động hơn trong quá trình sử dụng điện.

Phòng giao dịch điện lực Đồng Hới

Điện lực Đồng Hới - Đường Trần Quang Khải - Phường Nam Lý - Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình...

Phòng giao dịch điện lực Quảng Trạch

Điện lực Quảng Trạch -  Ngã tư Quảng Thọ - Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình...

Phòng giao dịch điện lực Quảng Ninh

Điện lực Quảng Ninh - Thị trấn Quán Hàu - Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình...

Phòng giao dịch điện lực Bố Trạch

Điện lực Bố Trạch - Thị trấn Hoàn Lão - Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình...

Phòng giao dịch điện lực Tuyên Hóa

Điện lực Tuyên Hóa - Thị trấn Đồng Lê - Tuyên Hóa, Tỉnh Quảng Bình...

Phòng giao dịch điện lực Lệ Thuỷ

Điện lực Lệ Thuỷ - Mai Thủy - Lệ Thủy, Tỉnh Quảng Bình...

Phòng giao dịch điện lực Minh Hóa

Điện lực Minh Hóa - Thị trấn Quy Đạt - Minh Hóa, Tỉnh Quảng Bình...

Phòng giao dịch điện lực Phòng Kinh doanh

Điện lực Phòng Kinh doanh - Số 01 Hữu Nghị - Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình...