Phú Thọ

Phòng giao dịch khách hàng điện lực Phú Thọ

Thông tin tất cả Phòng giao dịch khách hàng của các chi nhánh điện lực trên địa bàn Phú Thọ , cập nhật nhanh, chính xác. Bao gồm số điện thoại của điện lực, email liên hệ, địa chỉ liên hệ để quý khách hàng chủ động hơn trong quá trình sử dụng điện.

Phòng giao dịch điện lực Lâm Thao

Điện lực Lâm Thao - Khu 1 - Xã Sơn Vi - Huyện Lâm Thao - tỉnh Phú Thọ...

Phòng giao dịch điện lực Cẩm Khê

Điện lực Cẩm Khê - Khu 6 - Thị trấn Sông Thao - Huyện Cẩm Khê - tỉnh Phú Thọ...

Phòng giao dịch điện lực Yên Lập

Điện lực Yên Lập - Đường tỉnh 313, Thị trấn Yên Lập, Yên Lập, Phú Thọ...

Phòng giao dịch điện lực Tam Nông

Điện lực Tam Nông - Khu 12 - Xã Cổ Tiết - Huyện Tam Nông - Tỉnh Phú Thọ...

Phòng giao dịch điện lực Tân Sơn

Điện lực Tân Sơn - K9, Tân Phú, Tân Sơn, Phú Thọ...

Phòng giao dịch điện lực Thành phố Việt Trì

Điện lực Thành phố Việt Trì - Sô 1 đường Trần Nguyên Hãn - Phường Bến Gót - Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ...

Phòng giao dịch điện lực Thanh Ba

Điện lực Thanh Ba - Khu 10 - Xã Ninh Dân - Huyện Thanh Ba - Tỉnh Phú Thọ...

Phòng giao dịch điện lực Phù Ninh

Điện lực Phù Ninh - Khu 3 - Thị trấn Phong Châu - Huyện Phù Ninh - Tỉnh Phú Thọ...

Phòng giao dịch điện lực Thị xã Phú Thọ

Điện lực Thị xã Phú Thọ - Số 115 - Đường 315 - Phường Hùng Vương - Thị xã Phú Thọ - tỉnh Phú Thọ...

Phòng giao dịch điện lực Đoan Hùng

Điện lực Đoan Hùng - Khu Phú Thịnh - Thị trấn Đoan Hùng - Huyện Đoan Hùng - Tỉnh Phú Thọ...

Phòng giao dịch điện lực Thanh Thuỷ

Điện lực Thanh Thuỷ - Khu 5 - Thị trấn Thanh Thủy - Huyện Thanh Thủy - Tỉnh Phú Thọ...

Phòng giao dịch điện lực Thanh Sơn

Điện lực Thanh Sơn - 62 Phố Vàng, Thị trấn Thanh Sơn, Thanh Sơn, Phú Thọ...

Phòng giao dịch điện lực Hạ Hoà

Điện lực Hạ Hoà - Khu 10 - Thị trấn Hạ Hòa - Huyện Hạ Hòa - Tỉnh Phú Thọ...