Ninh Thuận

Phòng giao dịch khách hàng điện lực Ninh Thuận

Thông tin tất cả Phòng giao dịch khách hàng của các chi nhánh điện lực trên địa bàn Ninh Thuận , cập nhật nhanh, chính xác. Bao gồm số điện thoại của điện lực, email liên hệ, địa chỉ liên hệ để quý khách hàng chủ động hơn trong quá trình sử dụng điện.

Phòng giao dịch điện lực Phan Rang Tháp Chàm

Phòng giao dịch KH Điện lực Phan Rang Tháp Chàm - Số 833 Đường 21 Tháng 8, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận...

Phòng giao dịch điện lực Ninh Hải

Phòng giao dịch KH Điện lực Ninh Hải - Khu phố Ninh Chữ, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận...

Phòng giao dịch điện lực Ninh Sơn

Phòng giao dịch KH Điện lực Ninh Sơn - Khu phố 8, thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận...

Phòng giao dịch điện lực Ninh phước

Phòng giao dịch KH Điện lực Ninh Phước - Khu phố 4, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận...

Phòng giao dịch điện lực Thuận Bắc

Phòng giao dịch KH Điện lực Thuận Bắc - Thôn Ấn Đạt, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh thuận...