Ninh Bình

Phòng giao dịch khách hàng điện lực Ninh Bình

Thông tin tất cả Phòng giao dịch khách hàng của các chi nhánh điện lực trên địa bàn Ninh Bình , cập nhật nhanh, chính xác. Bao gồm số điện thoại của điện lực, email liên hệ, địa chỉ liên hệ để quý khách hàng chủ động hơn trong quá trình sử dụng điện.

Phòng giao dịch điện lực Thành phố Tam Điệp

Điện lực Thành phố Tam Điệp - 297 Quang Trung, Trung Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình...

Phòng giao dịch điện lực Nho Quan

Điện lực Nho Quan - Đường tỉnh 477, Nho Quan, Ninh Bình...

Phòng giao dịch điện lực Gia Viễn

Điện lực Gia Viễn - Phố Mới, Thị trấn Me, Gia Viễn, Ninh Bình...

Phòng giao dịch điện lực Hoa Lư

Điện lực Hoa Lư - Cầu Huyện, Thị trấn Thiên Tôn, Hoa Lư, Ninh Bình...

Phòng giao dịch điện lực Yên Khánh

Điện lực Yên Khánh - Quốc lộ 10, Thị trấn Yên Ninh, Yên Khánh, Ninh Bình...

Phòng giao dịch điện lực Kim Sơn

Điện lực Kim Sơn - 62, Thượng Kiệm, Thị Trấn Phát Diệm, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình...

Phòng giao dịch điện lực Thành phố Ninh Bình

Điện lực Thành phố Ninh Bình - Xuân Thành, Tân Thành, Ninh Bình...

Phòng giao dịch điện lực Yên Mô

Điện lực Yên Mô - Trung Yên, Thị Trấn Yên Thịnh, Huyện Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình, Yên Hoà, Yên Mô, Ninh Bình...