Lạng Sơn

Phòng giao dịch khách hàng điện lực Lạng Sơn

Thông tin tất cả Phòng giao dịch khách hàng của các chi nhánh điện lực trên địa bàn Lạng Sơn , cập nhật nhanh, chính xác. Bao gồm số điện thoại của điện lực, email liên hệ, địa chỉ liên hệ để quý khách hàng chủ động hơn trong quá trình sử dụng điện.

Phòng giao dịch điện lực Bắc sơn

Điện lực Bắc sơn - Số 688, Khối phố Trần Phú, Thị trấn Bắc Sơn, Huyện Bắc Sơn....

Phòng giao dịch điện lực Chi Lăng

Điện lực Chi Lăng - Đường Lê Lợi, Thị trấn Đồng Mỏ, Chi Lăng, Lạng Sơn...

Phòng giao dịch điện lực Cao Lộc

Điện lực Cao Lộc - KHỐI 5 TAM THANH, Thị trấn CAO LỘC, Huyện CAO LỘC, LẠNG SƠN...

Phòng giao dịch điện lực Hữu Lũng

Điện lực Hữu Lũng -  Số 14, đường Chi Lăng, khu An Ninh, Thị trấn Hữu Lũng, Huyện Hữu Lũng....

Phòng giao dịch điện lực Lộc Bình

Điện lực Lộc Bình - Số 81, đường Cách Mạng Tháng Tám, Thị trấn Lộc Bình, Huyện Lộc Bình...

Phòng giao dịch điện lực Tràng định

Điện lực Tràng định - Số 3, đường 10/10, Khu 2, Thị trấn Thất Khê, Huyện Tràng Định...

Phòng giao dịch điện lực Văn Lãng

Điện lực Văn Lãng - Khu 1, Thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng...

Phòng giao dịch điện lực Văn Quan

Điện lực Văn Quan - Số 491, phố Tân Thanh 2, huyện Văn Quan...

Phòng giao dịch điện lực Đình Lập

Điện lực Đình Lập - Quốc lộ 4B, Thị trấn Đình lập, Đình Lập, Lạng Sơn...

Phòng giao dịch điện lực Binh Gia

Điện lực Binh Gia - Quốc lộ 1B, Tô Hiệu, Bình Gia, Lạng Sơn...

Phòng giao dịch điện lực Thành phố Lạng Sơn

Điện lực Thành phố Lạng Sơn - Số 187, đường Nhị Thanh, Phường Tam Thanh, Thành phố Lạng Sơn...