Kiên Giang

Phòng giao dịch khách hàng điện lực Kiên Giang

Thông tin tất cả Phòng giao dịch khách hàng của các chi nhánh điện lực trên địa bàn Kiên Giang , cập nhật nhanh, chính xác. Bao gồm số điện thoại của điện lực, email liên hệ, địa chỉ liên hệ để quý khách hàng chủ động hơn trong quá trình sử dụng điện.

Phòng giao dịch điện lực Rạch Giá

Phòng giao dịch KH Điện lực Rạch Giá - Số 68 đường Nguyễn Hùng Sơn, phường Vĩnh Thanh Vân, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang....

Phòng giao dịch điện lực Châu Thành

Phòng giao dịch KH Điện lực Châu Thành KG - Số 613 khu phố Minh Phú, thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang...

Phòng giao dịch điện lực Tân Hiệp

Phòng giao dịch KH Điện lực Tân Hiệp - Khóm B, thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang...

Phòng giao dịch điện lực Hà Tiên

Phòng giao dịch KH Điện lực Hà Tiên - Số 50 Mạc Thiên Tích, phường Bình San, thị xã Hà Tiên., tỉnh Kiên Giang...

Phòng giao dịch điện lực Hòn Đất

Phòng giao dịch KH Điện lực Hòn Đất - Số 131 ấp Đường Hòn,thị trấn Hòn Đất, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang...

Phòng giao dịch điện lực An Minh

Phòng giao dịch KH Điện lực An Minh - Khu phố 3, thị trấn Thứ 11, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang...

Phòng giao dịch điện lực Phú Quốc

Phòng giao dịch KH Điện lực Phú Quốc - Số 198 Nguyễn Trung Trực,thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang...

Phòng giao dịch điện lực An Biên

Phòng giao dịch KH Điện lực An Biên - Khu phố 3, thị trấn Thứ 3, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang...

Phòng giao dịch điện lực Vĩnh Thuận

Phòng giao dịch KH Điện lực Vĩnh Thuận - Khu phố Vĩnh Phước 2, thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang...

Phòng giao dịch điện lực Giồng Riềng

Phòng giao dịch KH Điện lực Giồng Riềng - Số 26 Khu phố 3, thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang...

Phòng giao dịch điện lực Gò Quao

Phòng giao dịch KH Điện lực Gò Quao - Ấp An Hoà, xã Định An, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang...

Phòng giao dịch điện lực Kiên Lương

Phòng giao dịch KH Điện lực Kiên Lương - Quốc lộ 80, khu phố Hoà Lập, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang...

Phòng giao dịch điện lực U Minh Thượng

Phòng giao dịch KH Điện lực U Minh Thượng - Ấp Cộng Sự, xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang...