Điện Biên

Phòng giao dịch khách hàng điện lực Điện Biên

Thông tin tất cả Phòng giao dịch khách hàng của các chi nhánh điện lực trên địa bàn Điện Biên , cập nhật nhanh, chính xác. Bao gồm số điện thoại của điện lực, email liên hệ, địa chỉ liên hệ để quý khách hàng chủ động hơn trong quá trình sử dụng điện.

Phòng giao dịch điện lực Thị xã Mường Lay

Chi nhánh điện lực Thị xã Mường Lay - PHƯỜNG NA LAY, THỊ XÃ MƯỜNG LAY, Sông Đà, Thị Xã Mường Lay, Điện Biên...

Phòng giao dịch điện lực Mường Nhé

Chi nhánh Điện lực Mường Nhé - Trung tâm Mường Nhé, Điện Biên...

Phòng giao dịch điện lực Mường Chà

Chi nhánh Điện lực Mường Chà - Quốc lộ 12, Thị trấn Mường Chà, Mường Chà, Điện Biên...

Phòng giao dịch điện lực Tủa Chùa

Chi nhánh Điện lực Tủa Chùa - Phố Đồng Tâm, Huyện Tủa Chùa, Tỉnh Điện Biên...

Phòng giao dịch điện lực Nậm Pồ

Chi nhánh Điện lực Nậm Pồ - KHU PHỐ 7, THỊ TRẤN MƯỜNG ẲNG, HUYỆN TUẦN GIÁO, Điện Biên...

Phòng giao dịch điện lực Thành phố Điện Biên Phủ

Chi nhánh điện lực Thành phố Điện Biên Phủ - 12 Sùng Phái Sinh, Tân Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên...

Phòng giao dịch điện lực Tuần Giáo

Chi nhánh Điện lực Tuần Giáo - Quốc lộ 279, Thị trấn Tuần Giáo, Tuần Giáo, Điện Biên...

Phòng giao dịch điện lực Điện Biên Đông

Chi nhánh Điện lực Điện Biên Đông -   Thị trấn Điện Biên Đông, Điện Biên Đông, Điện Biên...

Phòng giao dịch điện lực Mường Ảng

Chi nhánh Điện lực Mường Ảng - KHU PHỐ 7, THỊ TRẤN MƯỜNG ẲNG, HUYỆN TUẦN GIÁO, Điện Biên...

Phòng giao dịch điện lực Điện Biên

Chi nhánh Điện lực Điện Biên - Đường Võ Nguyên Giáp, Phường Him Lam, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên...