Cao Bằng

Phòng giao dịch khách hàng điện lực Cao Bằng

Thông tin tất cả Phòng giao dịch khách hàng của các chi nhánh điện lực trên địa bàn Cao Bằng , cập nhật nhanh, chính xác. Bao gồm số điện thoại của điện lực, email liên hệ, địa chỉ liên hệ để quý khách hàng chủ động hơn trong quá trình sử dụng điện.

Phòng giao dịch điện lực Thị Xã Cao Bằng

Chi nhánh điện lực Nguyên Bình    - Thị trấn Nguyên Bình, Nguyên Bình, Cao Bằng...

Phòng giao dịch điện lực Bảo Lâm

Chi nhánh điện lực Bảo Lâm  - Huyện BẢO LÂM, CAO BẰNG...

Phòng giao dịch điện lực Bảo Lạc

Chi nhánh điện lực Bảo Lạc - Khu 1 Thị Trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Hồng Trị, Bảo Lạc, Cao Bằng...

Phòng giao dịch điện lực Thông Nông

Chi nhánh điện lực Thông Nông    - Thị trấn Thông Nông, Thông Nông, Cao Bằng...

Phòng giao dịch điện lực Hà Quảng

Chi nhánh điện lực Hà Quảng    - Đường tỉnh 203, Thị trấn Xuân Hòa, Hà Quảng, Cao Bằng...

Phòng giao dịch điện lực Trà Lĩnh

Chi nhánh điện lực Trà Lĩnh - Thị trấn Hùng Quốc, Trà Lĩnh, Cao Bằng...

Phòng giao dịch điện lực Trùng Khánh

Chi nhánh điện lực Trùng Khánh   - Thị trấn Trùng Khánh, Trùng Khánh, Cao Bằng...

Phòng giao dịch điện lực Hạ Lang

Chi nhánh điện lực Hạ Lang - Đường tỉnh 207, Thanh Nhật, Hạ Lang, Cao Bằng...

Phòng giao dịch điện lực Quảng Uyên

Chi nhánh điện lực Quảng Uyên  - Thị trấn Quảng Uyên, Quảng Uyên, Cao Bằng...

Phòng giao dịch điện lực Phục Hòa

Chi nhánh điện lực Phục Hòa  - KHU HUYỆN LỴ MỚI Xã HÒA THUẬN, Huyện PHỤC HÒA, CAO BẰNG...

Phòng giao dịch điện lực Hòa An

Chi nhánh điện lực Hòa An - Thị trấn Nước Hai, Hòa An, Cao Bằng...

Phòng giao dịch điện lực Thạch An

Chi nhánh điện lực Thạch An - Quốc lộ 4A, Thị trấn Đông Khê, Thạch An, Cao Bằng...