Bắc Ninh

Phòng giao dịch khách hàng điện lực Bắc Ninh

Thông tin tất cả Phòng giao dịch khách hàng của các chi nhánh điện lực trên địa bàn Bắc Ninh , cập nhật nhanh, chính xác. Bao gồm số điện thoại của điện lực, email liên hệ, địa chỉ liên hệ để quý khách hàng chủ động hơn trong quá trình sử dụng điện.

Phòng giao dịch điện lực Thuận Thành

Chi nhánh Điện lực Thuận Thành - Thị trấn Hồ - huyện Thuận Thành - tỉnh Bắc Ninh...

Phòng giao dịch điện lực Lương Tài

Chi nhánh Điện lực Lương Tài - Thị trấn Thứa - huyện Lương Tài - tỉnh Bắc Ninh...

Phòng giao dịch điện lực Thị xã Từ Sơn

Chi nhánh Điện lực Từ Sơn - Số 3, đường Lý Đạo Thành, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh...

Phòng giao dịch điện lực Gia Bình

Chi nhánh Điện lực Gia Bình - 128 Đường Bình Than, thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh...

Phòng giao dịch điện lực Yên Phong

Chi nhánh điện lực Yên phong - Thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh...

Phòng giao dịch điện lực Quế Võ

Chi nhánh điện lực Quế Võ - Quốc lộ 18, Phượng Mao, Quế Võ, Bắc Ninh...

Phòng giao dịch điện lực Tiên Du

Chi nhánh Điện lực Tiên du - Thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh...

Phòng giao dịch điện lực Thành phố Bắc Ninh

Chi nhánh điện lực  Thành phố Bắc Ninh - Số 3 - đường Lê Văn Thịnh - phường Suối Hoa - Thành phố Bắc Ninh - tỉnh Bắc Ninh...