Bạc Liêu

Phòng giao dịch khách hàng điện lực Bạc Liêu

Thông tin tất cả Phòng giao dịch khách hàng của các chi nhánh điện lực trên địa bàn Bạc Liêu , cập nhật nhanh, chính xác. Bao gồm số điện thoại của điện lực, email liên hệ, địa chỉ liên hệ để quý khách hàng chủ động hơn trong quá trình sử dụng điện.

Phòng giao dịch điện lực Thành Phố Bạc Liêu

Phòng giao dịch KH Điện lực Thành Phố Bạc Liêu - Số 34 đường Trần Huỳnh, phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu...

Phòng giao dịch điện lực Giá Rai

Phòng giao dịch KH Điện lực Giá Rai - Khóm 1, phường 1, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu...

Phòng giao dịch điện lực Vĩnh Lợi

Phòng giao dịch KH Điện lực Vĩnh Lợi - Ấp Xẻo Chích, thị trấn Châu Hưng, huyện Vinh Lợi, tỉnh Bạc Liêu...

Phòng giao dịch điện lực Phước Long

Phòng giao dịch KH Điện lực Phước Long - Ấp Long Thành, thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu...

Phòng giao dịch điện lực Hồng Dân

Phòng giao dịch KH Điện lực Hồng Dân - Khu Hành chính, thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu...

Phòng giao dịch điện lực Đông Hải

Phòng giao dịch KH Điện lực Đông Hải - Ấp Gò Cát, xã Điền Hải, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu...

Phòng giao dịch điện lực Hòa Bình

Phòng giao dịch KH Điện lực Hòa Bình - Ấp Chùa Phật, thị trấn Hòa Bình, huyện Hoà Bình, tỉnh Bạc Liêu...