Bắc Kạn

Phòng giao dịch khách hàng điện lực Bắc Kạn

Thông tin tất cả Phòng giao dịch khách hàng của các chi nhánh điện lực trên địa bàn Bắc Kạn , cập nhật nhanh, chính xác. Bao gồm số điện thoại của điện lực, email liên hệ, địa chỉ liên hệ để quý khách hàng chủ động hơn trong quá trình sử dụng điện.

Phòng giao dịch điện lực Thành Phố Bắc Kạn

Chi nhánh điện lực Thành phố Bắc Kạn - Số 1 Trường Chinh, Phùng Chí Kiên, Bắc Kạn...

Phòng giao dịch điện lực Pác Nặm

Chi nhánh điện lực Huyện Pác Nặm - Xã Bộc Bố, Huyện Pắc Nặm, Tỉnh Bắc Kạn...

Phòng giao dịch điện lực Ba Bể

Chi nhánh điện lực Huyện Ba Bể - Quốc lộ 279, Thị trấn Chợ Rầm, Ba Bể, Bắc Kạn...

Phòng giao dịch điện lực Chợ Mới

Chi nhánh điện lực Huyện Chợ Mới - 24A, Đường Trần Hưng Đạo, Thị trấn Chợ Mới, Chợ Mới, An Giang...

Phòng giao dịch điện lực Na Rì

Chi nhánh điện lực Huyện Na Rì - Thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn...

Phòng giao dịch điện lực Chợ Đồn

Chi nhánh điện lực Huyện Chợ Đồn - Thị trấn Bằng Lũng, Chợ Đồn, Bắc Kạn...

Phòng giao dịch điện lực Ngân Sơn

Chi nhánh điện lực Huyện Ngân Sơn - Xã Vân Tùng, Huyện Ngân Sơn, Tỉnh Bắc Kạn...

Phòng giao dịch điện lực Bạch Thông

Chi nhánh điện lực Huyện Bạch Thông - Quốc lộ 3, Thị trấn Phủ Thông, Bạch Thông, Bắc Kạn...