Tra cứu lịch cắt điện theo mã khách hàng


Công cụ tra cứu lịch cắt điện theo mã khách hàng trên toàn quốc nhanh nhất, chính xác nhất, giúp khách hàng chuẩn bị trước tình hình.

Không có lịch cắt điện

Công cụ

Tính tiền điện

Công cụ tính toán tiền điện : sinh hoạt, kinh doanh, sản xuất, hành chính sự nghiệp, cơ quan bệnh viện, bán buôn, dịch vụ thương mại...

Tài khoản điện lực

Số tài khoản ngân hàng của các chi nhánh điện lực trên toàn quốc.

Phòng giao dịch khách hàng

Tra cứu các phòng giao dịch khách hàng của các chi nhánh điện lực trên toàn quốc

Điểm thu tiền điện

Tra cứu các điểm thu tiền điện : thu tại quầy điện lực, tại các điểm thu tập trung, tại các điểm thu của ngân hàng