Lịch cúp điện Châu Thành - Tiền Giang ngày 01-03-2021

Điện Lực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực Lý do
Châu Thành 02/03/2021 09:32:00 11:32:00 SCADA SCADA
Châu Thành 02/03/2021 09:32:00 10:15:00 Khách hàng thuộc trạm Cổ Chi 15 Bảo trì lèo lưới hạ áp thuộc trạm Cổ Chi 15
Châu Thành 02/03/2021 14:55:00 15:05:00
Châu Thành 02/03/2021 14:55:00 15:10:00 Không. Chuyển tải (hòa lưới).
Châu Thành 02/03/2021 15:05:00 15:05:00
Châu Thành 03/03/2021 00:19:00 00:41:00 - Một phần các xã: Tân Hương, Tân Lý Đông, Tân Lý Tây thuộc huyện Châu Thành; - Toàn phần Thị Trấn Tân Hiệp và các xã Thân Cửu Nghĩa, Long An thuộc huyện Châu Thành; - Một phần các xã: Phú Kiết, Lương Hòa Lạc, Thanh Bình thuộc huyện Chợ Gạo. MC 479TH bật, RL [51AN] tác động, dòng sự cố Ia= 2,356A, In= 2,284A. Do đứt dây pha A trung áp tại khoảng trụ số 100 đến trụ số 101 tuyến 22kV Quốc lộ 1.
Châu Thành 03/03/2021 00:42:00 02:36:00 - Một phần các xã: Tân Lý Tây thuộc huyện Châu Thành; - Toàn phần Thị Trấn Tân Hiệp và các xã Thân Cửu Nghĩa, Long An thuộc huyện Châu Thành; - Một phần các xã: Phú Kiết, Lương Hòa Lạc, Thanh Bình thuộc huyện Chợ Gạo. Xứ lý đứt dây trung áp pha A tại khoảng trụ số 100 đến trụ số 101 tuyến 22kV Quốc lộ 1/PT 479TH.
Châu Thành 03/03/2021 02:36:00 02:36:00 KHông. Hòa điện.
Châu Thành 03/03/2021 00:19:00 02:19:00 SCADA SCADA
Châu Thành 04/03/2021 00:42:00 02:42:00 SCADA SCADA
Châu Thành 04/03/2021 03:09:00 05:09:00 SCADA SCADA
Châu Thành 04/03/2021 00:42:00 04:00:00 Một phần các xã Song Thuận, Kim Sơn, Phú Phong - huyện Châu Thành - TG Do xe Lôi Trung Quốc va chạm trụ điện số 117 tuyến 22kV sau DL16-8 làm phóng sứ đứng pha C sau DL16-8, tác động bật máy cắt tuyến 474BĐ.
Châu Thành 04/03/2021 15:29:00 17:29:00 SCADA SCADA
Châu Thành 04/03/2021 03:09:00 04:00:00 Một phần các xã Song Thuận, Kim Sơn, Phú Phong - huyện Châu Thành - Tiền Giang Do xe Lôi Trung Quốc va chạm vào trụ điện số 117 tuyến 22kV sau DL16-8 làm phóng sứ đứng pha C, tác động bật máy cắt tuyến 474 Bình Đức
Châu Thành 04/03/2021 15:29:00 17:00:00 Khách hàng XLTL Trần Ngọc Nhớ T12A/1 Tân Mỹ nd Do rắn bò làm nổ chì FCO trạm khách hàng.
Châu Thành 04/03/2021 15:50:00 17:10:00 khách hàng Trần Trung Hiếu ấp Tân Mỹ, xã Tân Bình Thành Do rắn bò làm nổ chì FCO trạm khách hàng.
Châu Thành 08/03/2021 06:14:00 06:14:00 Xã Tân Hương, Tân Hội Đông, Hòa Tịnh, Trung Hòa, Mỹ Tịnh An, Tân Bình Thạnh Do rắn bò trạm KH: Võ Văn Đệ (1x50kVA), trụ 57/2 tuyến 22kV Hòa Quới - Trung Hòa sau E50 - PT477TH
Châu Thành 08/03/2021 13:27:00 14:30:00 Khách hàng thuộc trạm Ấp Bắc 27. Đã tính cho lần mất điện theo mã LMĐ: 241306.
Châu Thành 08/03/2021 14:29:00 14:30:00 - Một phần xã Điềm Hy thuộc huyện Châu Thành; - Một phần xã Tân Phú thuộc Thị Xã Cai Lậy. Chỉ mất điện 1 pha của nhánh rẽ 3 pha do nổ chì LB FCO nhánh rẽ 4747-7 Ấp Bắc (pha C). Nguyên nhân do rắn bò lên LA trạm khách hàng Dương Văn Bảy - 1x37,5kVA tại trụ số 9A/1/1/47203-7 Cầu Xi Măng.
Châu Thành 08/03/2021 14:22:00 14:22:00 Xã Tân Lý Tây, Tân Hương, Hòa Tịnh, Mỹ Tịnh An, Tân Bình Thạnh Do rắn bò trạm KH: Bùi Hữu Tiên (1x75kVA), trụ số 2/1 sau 47186-7 NR Mỹ An A13
Châu Thành 08/03/2021 14:29:00 15:15:00 Khách hàng Bùi Hữu Tiên thuộc ấp Mỹ An A, xã Mỹ Tịnh An, CG, TG. Do rắn bò lên trạm khách hàng Trần Hữu Tiên - 1x75kVA tại trụ số 2/1/47186-7 Mỹ An A13.

Bạn muốn thêm lịch cắt điện này vào website của bạn, vào đây để lấy code nhúng nhé.


Chọn địa bàn, sau đó chọn ngày để tra cứu :

 

Thông tin lịch cúp điện trên địa bàn Châu Thành,lịch cắt điện có thể thay đổi đột xuất nên quý khách hàng vui lòng kiểm tra thường xuyên.Lịch cúp điện khác trên địa bàn Tiền Giang