Yên Bái

Điểm thu tiền điện Yên Bái

Thông tin về các địa điểm, thời gian, số điện thoại thu tiền điện tại các quận huyện ở Yên Bái

Điểm thu tiền điện Văn yên

Nhà văn hoá thôn 2 - Xã Yên Hưng - huyện Văn Yên - Yên Bái - Yên Hưng 1...

Điểm thu tiền điện Lục Yên

Thôn Thâm Pồng- xã Yên Thắng - Xã Yên Thắng - huyện Lục Yên - Yên Bái - TBA Thâm Pồng - Yên Thắng...

Điểm thu tiền điện Yên Bình

Bưu điện huyên Yên Bình - Tổ 8 - Thị trấn Yên Bình - huyện Yên Bình - KM10A...

Điểm thu tiền điện Nghĩa Lộ

Bưu Điện Nghĩa Lộ - Tổ 18 - P Trung Tâm - Nghĩa Lộ 2...

Điểm thu tiền điện Mù Cang Chải

Quầy thu tiền điện tổ bán lẻ điện năng xã Hồ Bốn - Bản Trống Là - xã Hồ Bốn - H.MCC - UB Hồ Bốn...

Điểm thu tiền điện Trấn Yên

Hoàng Tiến Tuyển - Thôn 4 xã Cường Thịnh - Cường Thịnh 2...

Điểm thu tiền điện Văn Chấn

Bưu Điện Văn Chấn - Xã Sơn Thịnh - Huyện VC - Hồng Sơn...