Tuyên Quang

Điểm thu tiền điện Tuyên Quang

Thông tin về các địa điểm, thời gian, số điện thoại thu tiền điện tại các quận huyện ở Tuyên Quang

Điểm thu tiền điện Hàm Yên

Quầy thu số I - Đoàn Thu Hằng- Quầy thu số I-TT Tân Yên-Hàm Yên - TBA Kho Bạc; Huyện Ủy; Chi nhánh điện; Đồng bàng; Hóc trai; Cầu mới; Bắc mục; Trại cá; Tân Bắc; Ban chỉ huy quân sự; NVH Đồng Bàng...

Điểm thu tiền điện Na Hang

Quầy điện lực số 1 - Nguyễn Thị Bình-Điện Lực Na Hang - TBA UB Huyện, Hang Khào, TBA Lắp Giáp, TBA Gốc Sấu, TBA Cải Tiến, TBA KCSBD Tổ 17...

Điểm thu tiền điện Sơn Dương

Quầy Thu Điện Lực - Tại Điện lực SD - TBA; Đường Phố, CQT Hồ Tiêu, Hồ Tiêu, Làng Sảo, TT Thanh thiếu niên, UB huyện, CQT Thịnh Tiến,...

Điểm thu tiền điện Yên Sơn

Quầy thu số 1 - Nhà ông Tỉnh, xã Kim Phú, Yên Sơn - TBA: UB Kim Phú, Xóm 16, Xóm 6...

Điểm thu tiền điện Chiem Hoa

Quầy thu Điện lực Chiêm Hóa - Trung tâm 2 thị trấn Vĩnh Lộc Chiêm Hóa - TBA: Cấp 3, Nà Thoi, Nhà máy nước, Làng Hương,TTYtế cũ, Huyện Ủy, Cơ Khí, Đội 11, Cầu, Luộc 4, KM1, TT y tế mới, Lâm Trường...