Trà Vinh

Điểm thu tiền điện Trà Vinh

Thông tin về các địa điểm, thời gian, số điện thoại thu tiền điện tại các quận huyện ở Trà Vinh

Điểm thu tiền điện Thành phố Trà Vinh

Cửa hàng Ủy Quyền Viettel - 175, Lê Lợi, khóm 3, Phường 1, TP Trà Vinh...

Điểm thu tiền điện Cầu Ngang

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín-Sacombank-Chi nhánh Trà Vinh-Phòng giao Dịch Cầu Ngang - Khóm Minh Thuận A,Thị trấn Cầu Ngang,Huyện Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh...

Điểm thu tiền điện Cầu Kè

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Trà Vinh - PGD Cầu Kè - thị trấn Cầu Kè, Huyện Cầu Kè, Tỉnh Trà Vinh...

Điểm thu tiền điện Trà Cú

Bưu điện huyện Trà Cú - Khóm 4, thị trấn Trà Cú,huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh....

Điểm thu tiền điện Tiểu Cần

Bưu điện huyện Tiểu Cần - Khóm 1- thị trấn Tiểu Cần- huyện Tiểu Cần - tỉnh Trà Vinh...

Điểm thu tiền điện Thị xã Duyên Hải

Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam-Phòng Giao dịch Duyên Hải - Khóm 1,Phường 1,Thị xã Duyên Hải,Tỉnh Trà Vinh...

Điểm thu tiền điện Càng Long

Bưu điện huyện Càng Long - Khóm 3 - thị trấn Càng Long- huyện Càng Long - tỉnh Trà Vinh...

Điểm thu tiền điện Châu Thành

Bưu điện huyện Châu Thành - khóm 2, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh...