Điểm thu tiền điện Quảng Điền - Thừa Thiên Huế

Bạn đang muốn đóng tiền điện nhưng không biết các địa điểm thu tiền điện lực Quảng Điền ở đâu, có rất nhiều cách đóng tiền điện, trong đó mọi người thường đóng trực tiếp tại các điểm thu của điện lực, dienlucevn đã tổng hợp danh sách các điểm thu tiền điện trên địa bàn Quảng Điền - Thừa Thiên Huế để mọi người đóng tiền điện được nhanh hơn.

Loại quầy thu Điểm giao dịch Địa chỉ Thời gian thu Số điện thoại
Điểm thu tập trung Đội QLTH Điền Hòa (ĐL Quảng Điền) Chợ Biện, xã Điền Hòa, huyện Phong Điền Hành Chính
Điểm thu tập trung PGD KH Điện lực Quảng Điền Thôn Uất Mậu, Thị trấn Sịa, Huyện Quảng Điền Hành Chính
Điểm thu tập trung Ngân Hàng Nông Nghiệp Quảng Điền Thị trấn Sịa, Huyện Quảng Điền Hành Chính
Điểm thu tập trung Xã Phong Chương Nhà ông Trần Chí Công, thôn Mỹ phú, xã Phong chương, huyện Phong Điền (Trần Chí Công) Hành Chính
Điểm thu tập trung Xã Quảng An Nhà văn hóa thôn Mỹ xá, xã Quảng An (Hồ thị Thu Nở) Hành Chính
Điểm thu tập trung Điểm thu số 1 - Thôn Hải Nhuận Nhà Văn Hóa thôn Hải Nhuận, xã Phong Hải, huyện Phong Điền Thu ngày 15 hàng tháng (7h-11h30; 13h30-17h00)
Điểm thu tập trung Điểm thu số 2 - Thôn Hải Thành Nhà Văn Hóa thôn Hải Thành, xã Phong Hải, huyện Phong Điền Thu ngày 18 hàng tháng (7h-11h30; 13h30-17h00) .
Điểm thu tập trung Điểm thu số 3 - Thôn Hải Thế Nhà Văn Hóa thôn Hải Thế, xã Phong Hải, huyện Phong Điền Ngày 16 hàng tháng (7h-11h30;13h30-17h00)
Điểm thu tập trung Điểm thu số 4-Thôn Hải Đông Nhà Văn Hóa thôn Hải Đông, xã Phong Hải, huyện Phong Điền Ngày 17 hàng tháng (7h-11h30; 13h30-17h00)
Điểm thu tập trung Xã Quảng Phú Nhà Văn Hóa thôn Bao La, xã Quảng Phú Phiên 1: Thu từ ngày 19 đến 20 hàng tháng , phiên 2 : thu ngày 21 hàng tháng
Điểm thu tập trung Xã Quảng Thọ Nhà Văn Hóa thôn Phước Yên (Hồ Thị Thu Nở) Thu từ ngày 19 đến 20 hàng tháng (trừ CN và ngày lễ)
Điểm thu tập trung Xã Quảng Thọ Nhà Văn Hóa thôn Tân Xuân Lai, xã Quảng Thọ (Hoàng Công Thông) Phiên 1: từ ngày 20 đến ngày 21 hàng tháng , Phiên 2 : thu từ ngày 24 đến 25 hàng tháng (trừ CN và ngày lễ)
Điểm thu tập trung Xã Quảng Lợi Nhà văn hóa thôn Cư Lạc, xã Quảng Lợi (Hồ Thị Thu Nở) Thu từ ngày 21 đến 23 hàng tháng (trừ CN và ngày lễ)
Điểm thu tập trung Xã Quảng Lợi Nhà văn hóa thôn Đức Nhuận (Văn Hữu Nhân) Thu từ ngày 23 đến 25 hàng tháng (trừ CN và ngày lễ)
Điểm thu tập trung Xã Quảng Phước Nhà Ông Lê Đức Lệ (Lê Đức Lệ) Thu từ ngày 18 đến ngày 21 hàng tháng (trừ CN và ngày lễ)
Điểm thu tập trung Xã Quảng Thành Nhà Ông Nguyễn Đình Minh Thu 17 hàng tháng (trừ CN và ngày lễ)
Điểm thu tập trung Xã Quảng Vinh Nhà Ông Hồ Phán (Hồ Phán Phiên 1: từ ngày19 đến ngày 21; Phiên 2: từ ngày 23 đến 25 hàng tháng (trừ CN và ngày lễ)
Điểm thu tập trung Xã Quảng Vinh Trụ sở Thôn Sơn Tùng, xã Quảng Vinh(Nguyễn Tấn Tùng) Từ ngày 19 đến ngày 23 hàng tháng (trừ CN và ngày lễ)
Điểm thu tập trung Xã Quảng Thành Nhà Văn Hóa thôn Tây Thành, xã Quảng Thành (Nguyễn Ánh) Phiên 2: Thu ngày 17 hàng tháng (trừ CN và ngày lễ)
Điểm thu tập trung Xã Quảng Thành Nhà Văn Hóa thôn Kim Đôi (Nguyễn Ánh+Nguyễn Đình Minh) Thu ngày 18 -19 hàng tháng (trừ CN và ngày lễ)
Điểm thu tập trung Xã Quảng An Nhà Ông Phan Đình Thành (Phan Đình Thành Phiên 1: từ ngày 17 đến ngày 19. Phiên 2: từ ngày 21 đến ngày 23 hàng tháng (trừ CN và ngày lễ)
Điểm thu tập trung Xã Quảng An Văn phòng HTX NN An Xuân (Đặng Phước Vinh) Phiên 1: từ ngày 17 đến ngày 19. Phiên 2: từ ngày 21 đến ngày 23 hàng tháng (trừ CN và ngày lễ)
Điểm thu tập trung Xã Hải Dương Nhà Ông Trần Văn Khánh (thôn Thai Dương Hạ Nam, xã Hải Dương, huyện Hương Trà) Thu từ ngày18 đến ngày 20 háng tháng
Điểm thu tập trung Xã Hải Dương Nhà Ông Nguyễn Xuân Oánh (Nguyễn Khắc Nhuần) Phiên 1: từ ngày18 đến ngày 21. Phiên 2: từ ngày 21 đến ngày 24 hàng tháng (trừ CN và ngày lễ)
Điểm thu tập trung Xã Quảng Ngạn Thôn Tây Hải, xã Quảng Ngạn Nhà Ông Trần Văn Lâm (Epay) Phiên 1: thu ngày 17 hàng tháng (trừ CN và ngày lễ)
Điểm thu tập trung Xã Quảng Ngạn Thôn Vĩnh Tu, xã Quảng Ngạn.Nhà bà Trương Thị Nhi (Đinh Quốc Hùng) Phiên 1: từ ngày18 đến ngày 20. Phiên 2: từ ngày 21 đến ngày 23 hàng tháng (trừ CN và ngày lễ)
Điểm thu tập trung Xã Quảng Công Nhà Ông Hồ Công Định (Hồ Công Định) Phiên 1: từ ngày18 đến ngày 21 (trừ CN và ngày lễ)
Điểm thu tập trung Xã Quảng Công Nhà Văn Hóa Thôn 3, Quảng Công (Hồ Công Định) Phiên 2: từ ngày 22 đến ngày 24 (trừ CN và ngày lễ)
Điểm thu tập trung Xã Điền Hải Bưu Điện VHX Điền Hải (Hoàng Văn Thành) Phiên 1: từ ngày17 đến ngày 19 hàng tháng (trừ CN và ngày lễ)
Điểm thu tập trung Xã Điền Hải Bưu Điện VHX Điền Hải (Hoàng Văn Thành) Phiên 2: từ ngày 23 đến ngày 25 hàng tháng (trừ CN và ngày lễ)
Điểm thu tập trung Xã Điền Lộc Thôn Tân Hội, xã Điền Lộc Nhà ông Võ Văn Vang ( EPAY) Thu ngày 19 hàng tháng
Điểm thu tập trung Xã Quảng Thái Nhà Ông Hoàng Đình tư (Lê Minh Thế+ Hồ Thị Bé Thu từ ngày 20 đến 21 hàng tháng (trừ CN và ngày lễ)
Điểm thu tập trung Xã Quảng Thái Nhà ông Lê Thanh Cường ( Lê Thanh Cường) Phiên 1:Thu từ ngày 20 đến 21 ; Phiên 2: thu từ ngày 22 đến 24 hàng tháng (trừ CN và ngày lễ)
Điểm thu tập trung Xã Quảng Thái Nhà bà :Đặng Thị Ngọc Ánh (Hồ Thị Bé+Lê Minh Thế) Thu từ ngày 22 đến ngày 24 hàng tháng(trừ CN và ngày lễ)
Điểm thu tập trung Xã Điền Hòa Nhà Ông Nguyễn Đăng Vinh (Nguyễn Minh Phong) Thu từ ngày 20 đến ngày 24 hàng tháng (trừ CN và ngày lễ)
Điểm thu tập trung Xã Điền Hòa Nhà Ông Nguyễn Văn Đăng Thu từ ngày 20 đến 24 hàng tháng (trừ CN và ngày lễ)
Điểm thu tập trung Xã Quảng Lợi HTXNN Thắng Lợi (Hà Tân) Thu điểm từ ngày 23 đến ngày 25 (trừ CN và ngày lễ)
Điểm thu tập trung Xã Điền Hương Văn Phòng HTX NN Điền Hương (Trần Xuân Song) Thu từ ngày 20 đến ngày 22 (trừ CN và ngày lễ)
Điểm thu tập trung Xã Điền Hương Nhà Văn Hóa Thôn Trung Đồng (Trần Xuân Song) Thu từ ngày 23 đến ngày 24 (trừ CN và ngày lễ)
Điểm thu tập trung Xã Điền Môn Văn Phòng HTX Nông Nghiệp Kế Môn (Hoàng Ngọc Thắng) Thu từ ngày 20 đến ngày 22 hàng tháng (trừ CN và ngày lễ)
Điểm thu tập trung Xã Điền Môn Nhà VH Thôn Vĩnh Xương (Hoàng Ngọc Thắng Thu từ ngày 23 đến ngày 24 hàng tháng (trừ CN và ngày lễ)
Điểm thu tập trung Xã Quảng Phú Nhà Ông Trần Văn Trạch Phiên 1: Từ ngày 18 đến 20; Phiên 2: Từ ngày 21 đến ngày 23 hàng tháng (trừ CN và ngày lễ)
Điểm thu tập trung Xã Quảng Phú Nhà Ông Lê Văn Sum (Trần Văn Hà) Phiên 1: Từ ngày 18 đến 20 hàng tháng; Phiên 2 từ ngày 24 đến 26 hàng tháng (trừ CN và ngày lễ)
Điểm thu tập trung Xã Quảng Phú Nhà Văn Hóa Thôn Phú Lễ (Trần Văn Hà) Thu từ ngày 21 đến ngày 23 (trừ CN và ngày lễ)
Điểm thu tập trung Xã Quảng Phước Nhà văn hóa thôn Mai Dương; nhà văn hóa thôn Phước Lý Đợt 1: Thu ngày 16 Mai Dương; Đợt 2: Thu ngày 17 :Phước Lý
Điểm thu tập trung Xã Quảng An Nhà văn hóa thôn Đông Xuyên (Hồ Thị Thu Nở) Thu từ ngày 23 đến 24 hàng tháng
Điểm thu tập trung Xã Phong Chương Nhà Ông Trần Chí Công (Trần Chí Công ) Thu từ ngày 19 đến 21 hàng tháng (trừ CN và ngày lễ)
Điểm thu tập trung Xã Quảng Thành Nhà Ông Nguyễn Ánh, thôn thanh Hà, xã Quảng Thành Thu từ ngày 21 đến 23 hàng tháng (trừ CN và ngày lễ)
Điểm thu tập trung Xã Quảng Thanh Nhà văn hóa thôn Thành Trung (Nguyễn Đình Minh) Thu từ 21 đến 23 hàng tháng (trừ CN và ngày lễ)
Điểm thu tập trung Xã Quảng Thọ Nhà ông Hoàng Công(Hoàng Công Thông) Thu ngày 19 hàng tháng (trừ CN và ngày lễ)
Điểm thu tập trung Xã Quảng Thọ Nhà Ông Nguyễn Nguyện (Hoàng Công Thông) Thu từ 22 đến ngày 23 hàng tháng (trừ CN và ngày lễ)
Điểm thu tập trung Xã Quảng Vinh Nhà Văn hóa thôn Đồng Bào(Trần Nguyên) Hành Chính
Điểm thu tập trung xã Quảng Vinh Hợp tác xã nông Nghiệp Bắc Vinh (Hoàng Văn Ngọc) Thu từ 23 đến 25 hàng tháng (trừ Cn và ngày lễ)
Điểm thu tập trung Xã Quảng Vinh Nhà Ông Hoàng Văn Ngọc Thu từ 19 đến 21 hàng tháng (trừ CN và ngày lễ)
Điểm thu tập trung Xã Quảng Công Nhà Ông Ngô Văn Cường Hành Chính
Điểm thu tập trung Xã Điền Lộc Thôn Mỹ Hòa xã Điền Lộc (EPAY) Hành Chính
Điểm thu tập trung Xã Quảng Ngạn Nhà Văn hóa Cộng đồng Thôn Đông Hải Hành Chính
Điểm thu tập trung Xã Quảng Lợi Thu Quảng Lợi 5 (Văn Hữu Nhân) Hành Chính
Điểm thu tập trung Xã Quảng Ngạn Nhà văn hóa cộng đồng thôn Đông hải, xã Quảng ngạn, huyện Quảng Điền Hành Chính
Điểm thu tập trung Xã Quảng Phước Nhà văn hóa thôn Hà đồ -Phước Lập (Lê Đức Lệ) Hành Chính
Điểm thu tập trung Xã Hải Dương Nhà ông Lê Văn Nghiêm ( Thôn Thai Dương Thượng Tây, xã Hải Dương, huyện Hương Trà Hành Chính

Điểm thu tiền điện của điện lực Quảng Điền có thể thay đổi tùy theo từng địa bàn. Do đó quý khách hàng cần liên hệ trước khi đến điểm thu để giao dịch. Xin cảm ơn.Điểm thu tiền điện khác trên địa bàn Thừa Thiên Huế