Thái Nguyên

Điểm thu tiền điện Thái Nguyên

Thông tin về các địa điểm, thời gian, số điện thoại thu tiền điện tại các quận huyện ở Thái Nguyên

Điểm thu tiền điện Phú Lương

PGD Phú Lương CN Vietinbank TN - - ...

Điểm thu tiền điện Thành phố Sông Công

NHTMCP Công thương VN-CN Sông Công - - ...

Điểm thu tiền điện Định Hoá

Agribank-CN Huyện Định Hóa-TN - - ...

Điểm thu tiền điện Đồng Hỷ

CN Vietinbank TN-PGD Núi Voi - - ...

Điểm thu tiền điện Đại Từ

PGD Đại Từ CN Vietinbank TN - - ...

Điểm thu tiền điện Gang Thép

NHTMCP Công thương VN-CN Lưu Xá - - ...

Điểm thu tiền điện Phú Bình

NHTMCP Công thương VN-CN Lưu Xá - - ...

Điểm thu tiền điện Thành phố Thái Nguyên

Ngân hàng TMCP Công thương VN - CN Thái Nguyên - - ...

Điểm thu tiền điện Võ Nhai

Agribank- CN Huyện Võ Nhai TN - - ...

Điểm thu tiền điện Thị xã Phổ Yên

BIDV Nam Thái Nguyên - - ...