Sơn La

Điểm thu tiền điện Sơn La

Thông tin về các địa điểm, thời gian, số điện thoại thu tiền điện tại các quận huyện ở Sơn La

Điểm thu tiền điện Sốp Cộp

Nhà VH Bản Cang - Bản Cang - ...

Điểm thu tiền điện Bắc Yên

Ngân hàng Nông Nghiệp và PTNT - TK1 - TT Bắc Yên - Thị Trấn...

Điểm thu tiền điện Mộc Châu

Ngân hàng nông nghiệp - Tiểu Khu 7 Thị Trấn Mộc Châu - Thị trấn Mộc Châu...

Điểm thu tiền điện Mường La

BIDV Sơn La -PGD MLa - TK3 - TT ít ong - Mla - Toàn bộ khu vực Thị trấn...

Điểm thu tiền điện Mai Sơn

Ngân hàng nông nghiệp - Tiểu Khu 6 Thị Trấn Hát Lót - ...

Điểm thu tiền điện Phù Yên

Agribank chi nhánh Phù Yên - Khối 4-Thị trấn-Phù Yên - Sơn la - Khối 1 đến Khối 16 và Bản mo 4, Tường Quang, Bản Búc, Bản mo, Bản Chiềng...

Điểm thu tiền điện Quỳnh Nhai

Ngân hàng Nông Nghiệp - Xóm 1 - Mường Giàng - Quỳnh Nhai - Toàn huyện...

Điểm thu tiền điện Sông Mã

Ngân Hàng Nông Nghiệp Huyện Sông Mã - Tổ Dân Phố 5 TT S.Mã - Thị trấn Sông Mã...

Điểm thu tiền điện Thuận Châu

Ngân hàng nông nghiệp & PTNN - TK 14 thị trấn thuận châu - Thị Trấn Thuận Châu...

Điểm thu tiền điện Thành Phố Sơn La

Ngân hàng TM CP Công Thương - 93 Nguyễn Lương Bằng ÷ Tổ 8 ÷ P.Quyết Thắng ÷SL - Toàn bộ KH...

Điểm thu tiền điện Yên Châu

Ngân hàng nông nghiệp & PTNN - TK 1 thị trấn Yên Châu, Yên Châu, Sơn La - Thị trấn huyện Yên Châu & khách hàng xã Viêng Lán...