Sóc Trăng

Điểm thu tiền điện Sóc Trăng

Thông tin về các địa điểm, thời gian, số điện thoại thu tiền điện tại các quận huyện ở Sóc Trăng

Điểm thu tiền điện Thành Phố Sóc Trăng

Phòng giao dịch khách hàng Điện lực thành phố Sóc Trăng - Số 113 đường Lê Hồng Phong, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng...

Điểm thu tiền điện Mỹ Xuyên

Phòng giao dịch khách hàng Điện lực Mỹ Xuyên - ấp Sóc Bưng, xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng...

Điểm thu tiền điện Mỹ Tú

Phòng giao dịch khách hàng Điện lực Mỹ Tú - Đường 30/4, ấp Cầu Đồn, thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng...

Điểm thu tiền điện Cù Lao Dung

Ngân hàng NN & PTNT - CN huyện Cù Lao Dung - ấp Chợ, thị trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng....

Điểm thu tiền điện Thị xã Vĩnh Châu

Phòng giao dịch khách hàng Điện lực thị xã Vĩnh Châu - phường 1, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng...

Điểm thu tiền điện Thạnh Trị

Phòng giao dịch khách hàng Điện lực Thạnh Trị - Ấp 3, thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng...

Điểm thu tiền điện Kế Sách

Phòng giao dịch khách hàng Điện lực Kế Sách - Ấp An Phú, thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng...

Điểm thu tiền điện Long Phú

Phòng giao dịch khách hàng Điện lực Long Phú - Ấp 3, thị trấn Long Phú, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng...

Điểm thu tiền điện Ngã Năm

Phòng giao dịch khách hàng Điện lực Ngã Năm - khóm 3, phường 1, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng...

Điểm thu tiền điện Châu Thành

Phòng giao dịch khách hàng Điện lực Châu Thành - Tỉnh lộ 939B, ấp Trà Quýt B, xã Thuận Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng...

Điểm thu tiền điện Trần Đề

Phòng giao dịch khách hàng Điện lực Trần Đề - Ấp Giồng Chùa, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng...