Quảng Bình

Điểm thu tiền điện Quảng Bình

Thông tin về các địa điểm, thời gian, số điện thoại thu tiền điện tại các quận huyện ở Quảng Bình

Điểm thu tiền điện Đồng Hới

Vietcombank - 02 máy - 03 Lý Thường Kiệt - ĐH - QB...

Điểm thu tiền điện Quảng Trạch

NVH tổ dân phố Minh Lợi - phường Quảng Thọ - Tổ dân phố Minh Lợi - phường Quảng Thọ...

Điểm thu tiền điện Quảng Ninh

Quầy thu trụ sở Điện lực Quảng Ninh - TK3 - TT Quán Hàu - Quảng Ninh - Quảng Bình...

Điểm thu tiền điện Bố Trạch

Nhà Văn hoá thôn 4 - Xã Trung Trạch...

Điểm thu tiền điện Tuyên Hóa

NVH Tiểu khu Tam Đồng - Thị trấn Đồng Lê...

Điểm thu tiền điện Lệ Thuỷ

Quầy thu tiền điện Điện lực - Trụ sở Điện lực, thôn Xuân Lai, xã Mai Thủy...

Điểm thu tiền điện Minh Hóa

Nhà Văn hoá thôn tân sơn - thôn tân sơn X.Yên Hóa - Huyện Minh Hóa...