Phú Thọ

Điểm thu tiền điện Phú Thọ

Thông tin về các địa điểm, thời gian, số điện thoại thu tiền điện tại các quận huyện ở Phú Thọ

Điểm thu tiền điện Lâm Thao

Ngân hàng TMCP Công Thương Đền Hùng-PGD Ắc Quy - Khu 12B - TT. Lâm Thao - H. Lâm Thao - T. Phú Thọ - Toàn bộ KH...

Điểm thu tiền điện Cẩm Khê

Tại Ngân hàng Vietlink bank chi nhánh TX Phú Thọ. - Khu 6 - TT Sông Thao - H. Cẩm Khê - T. Phú Thọ - Toàn bộ KH...

Điểm thu tiền điện Tam Nông

Ngân hàng Công Thương-Chi nhánh Đền Hùng - Khu 3 - Xã Cổ Tiết - H. Tam Nông - T. Phú Thọ - Toàn bộ KH...

Điểm thu tiền điện Thành phố Việt Trì

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam-Chi nhánh Phú Thọ - Số 1514 Đường Hùng vương, Phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ - Toàn bộ KH...

Điểm thu tiền điện Thanh Ba

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam-Chi nhánh Đền Hùng - TT Thanh Ba - Thanh Ba - Phú Thọ - Toàn bộ KH...

Điểm thu tiền điện Phù Ninh

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam-Chi nhánh Phú Thọ - Thị trấn Phong Châu, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ - Toàn bộ KH...

Điểm thu tiền điện Thị xã Phú Thọ

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam-Chi nhánh TX Phú Thọ - Số 136- Phố Phú An -Phường Phong Châu - TX Phú Thọ - Toàn bộ KH...

Điểm thu tiền điện Đoan Hùng

Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam-Chi nhánh Đoan Hùng - TT Đoan Hùng - H Đoan Hùng - Phú Thọ - Toàn bộ KH...

Điểm thu tiền điện Thanh Thuỷ

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam-Chi nhánh Phú Thọ - Số 1514 Đường Hùng vương, Phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ - Toàn bộ KH...

Điểm thu tiền điện Thanh Sơn

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam-Chi nhánh Phú Thọ - Số 1514 Đường Hùng vương, Phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ - Toàn bộ KH...

Điểm thu tiền điện Hạ Hoà

Nhà Văn hóa khu 9 - - Xã Văn Lang...