Ninh Thuận

Điểm thu tiền điện Ninh Thuận

Thông tin về các địa điểm, thời gian, số điện thoại thu tiền điện tại các quận huyện ở Ninh Thuận

Điểm thu tiền điện Phan Rang Tháp Chàm

Bưu cục 16/4 - Số 44 đường 16 tháng 4, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận...

Điểm thu tiền điện Ninh Hải

Bưu cục Ninh Hải - thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận...

Điểm thu tiền điện Ninh Sơn

Bưu cục Ninh Sơn - Khu phố 3, thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận...

Điểm thu tiền điện Ninh phước

Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT huyện Ninh Phước - Khu phố 4, thị trấn Phước dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận...

Điểm thu tiền điện Thuận Bắc

Bưu cục VHX Công Hải - Thôn Hiệp Kiết, xã Công Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận...

Điểm thu tiền điện Thuận Nam

Bưu cục Thuận Nam - Thôn Quán Thẻ 1, xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận...