Ninh Bình

Điểm thu tiền điện Ninh Bình

Thông tin về các địa điểm, thời gian, số điện thoại thu tiền điện tại các quận huyện ở Ninh Bình

Điểm thu tiền điện Thành phố Tam Điệp

NVH thôn Bãi Sải - NVH thôn Bãi Sải - Khách hàng thôn Bãi Sải, Sòng Vặn...

Điểm thu tiền điện Nho Quan

Bưu điện xã Quỳnh Lưu - Xã Quỳnh Lưu - Khách hàng Thôn 1, Thôn 2, Thôn Anh Trỗi, Thôn Xuân Quế...

Điểm thu tiền điện Hoa Lư

HTX Đại Sơn - Xã Ninh Hòa - Từ 9- sáng 10...

Điểm thu tiền điện Yên Khánh

Văn phòng Điện lực Yên Khánh - Thị trấn Yên Ninh - Toàn bộ khách hàng thị trấn Yên Ninh...

Điểm thu tiền điện Kim Sơn

Nhà ông Chơn xóm 9 Kim Đài - Kim Đài Kim Chính - KH trạm TBA số 2 Kim Đài...

Điểm thu tiền điện Thành phố Ninh Bình

Bưu điện Kỳ Vỹ - Bưu điện Kỳ Vỹ - Xã Ninh Nhất - Toàn bộ khách hàng TBA Kỳ Vỹ 1,2,3...

Điểm thu tiền điện Yên Mô

HTX Năm Khê - Xã Yên Đồng - KH trạm Năm Khê 1+ Năm Khê 2...