Nghệ An

Điểm thu tiền điện Nghệ An

Thông tin về các địa điểm, thời gian, số điện thoại thu tiền điện tại các quận huyện ở Nghệ An

Điểm thu tiền điện Anh Sơn

Nhà văn hóa xóm 1 - Xóm 1- Lạng sơn - Toàn bộ khách hàng xóm 1+2 Lạng sơn...

Điểm thu tiền điện Con Cuông

Quầy thu Điện lực Con Cuông - Điện Lực Con Cuông, Khối 5, Thị Trấn CC - Từ 22/ hàng tháng...

Điểm thu tiền điện Diễn Châu

Điện lực Diễn châu - K3- Thị trấn Diễn Châu - Từ ngày 18 đến 28 hàng tháng...

Điểm thu tiền điện Kỳ Sơn

Thu tại quầy điện lực - Khối 1 TT Mường Xén - Khách hàng trạm chuyên dùng hoặc khách hàng tư gia Thị trấn...

Điểm thu tiền điện Nam Đàn

Tại Điện Lực - Khối Xuân Khoa Thị Trấn - Toàn bộ khách hàng Thị Trấn , khách hàng chuyên dùng, khách hàng xã Vân Diên...

Điểm thu tiền điện Nghĩa Đàn

Trụ sở Điện lực Nghĩa Đàn - K.Tân Hồng - TT Nghĩa Đàn - ...

Điểm thu tiền điện Hưng Nguyên

Điểm thu Điện lực HN - QL 46, xóm 4 Hưng Chính - Khách hàng trạm chuyên dùng, khách hàng tư gia thuộc khu vực Cửa Nam, Yên Giang, Thị Trấn, Hưng Chính...

Điểm thu tiền điện Nghi Lộc

Tại Điện lực Nghi lộc - Khối 5 TT Quán hành - Toàn bộ khách hàng chuyên dùng...

Điểm thu tiền điện Quỳ Châu

Quầy thu tư gia Thị Trấn - Nhà VH khối 4 Thị Trấn Tân Lạc Quỳ Châu; - Khối khối 4 Thị Trấn Tân Lạc huyện Quỳ Châu...

Điểm thu tiền điện Quỳ Hợp

Nhà văn hóa xóm Sơn tiến - xóm Sơn tiến xã Thọ Hợp - Từ ngày 20 đến ngày 28 hàng tháng. ...

Điểm thu tiền điện Quỳnh Lưu

Trụ sở Điện lực Quỳnh Lưu - Xóm 3 - Quỳnh Hồng - QL - Tất cả các khách hàng...

Điểm thu tiền điện Quế Phong

Thu tại quày Điện lực Đô lương - Khối 4 TT Đô lương - Khách hàng chuyên dùng,tư gia thị trấn đô lương...

Điểm thu tiền điện Đô Lương

Thu tại quày Điện lực Đô lương - Khối 4 TT Đô lương - Khách hàng chuyên dùng,tư gia thị trấn đô lương...

Điểm thu tiền điện Thanh Chương

NVH TÀ XẺNG - KHU 10B NGỌC LÂM - Toàn bộ khách hàng khu 10B,10C,10D ...

Điểm thu tiền điện Tương Dương

Quầy thu tư gia Thị Trấn - ĐLực Tương Dương , Hòa Bắc, Thị Trấn Hòa Bình - Khối Hòa Bắc, Thị Trấn Hòa Bình ...

Điểm thu tiền điện Tân Kỳ

Phòng thu ngân điện lực - Khối 3 Thị Trấn tân kỳ - Khách hàng thị trấn tân kỳ...

Điểm thu tiền điện Thành Phố Vinh

NGÂN HÀNG BIDV - SỐ 17 - ĐƯỜNG PHAN BỘI CHÂU,TP VINH - phường Quán bảu,đồng vịnh,hưng đông...

Điểm thu tiền điện Yên Thành

Điện Lực Yên Thành - Khối 3 - TT Yên Thành - Thị Trấn Yên Thành...

Điểm thu tiền điện Thái Hoà

HQ Xóm Hải Lộc - Xóm Hải Lộc - Xã Nghĩa Lộc - Xóm Hải Lộc - Xã Nghĩa Lộc...