Lai Châu

Điểm thu tiền điện Lai Châu

Thông tin về các địa điểm, thời gian, số điện thoại thu tiền điện tại các quận huyện ở Lai Châu

Điểm thu tiền điện Tam Đường

Quầy thu số 1 - Trụ sở ĐL Tam Đường - Bình lư 3 (Bản: Mường Mớ, Nà Đon), Sân Bay (Bản: Sân Bay, Chin Luông) Cỏ Lá ( Bản Cỏ La(. Khu Dân Cư ( Bản Máy Đường, Khu Chợ), Quá Tải Chi Cục Thuế ( Bản Nậm Tường) Chi Cục Thuế ( Baenr Hô Ta). Nhà Khách ( Nhà Khách)...

Điểm thu tiền điện Thành Phố Lai Châu

Quầy thu Số 01 &Số 04 - Tại Điện lực TP ( Đối diện phòng Công chứng số 1) Tổ: 11 P. Đoàn kết - tổ: 4,5,6,7,8,9,10,11, 12, Bản Thành lập - P. Đoàn kết. Tổ 01, Bản cư nhà la - P. Tân phong tổ: 1, 2, 3, 4, 8 - phường Đoàn kết. Tổ 03 - P. Tân Phong...

Điểm thu tiền điện Mường Tè

Quầy thu ngân khu phố 3 - Khu phố 3 – TT Mường Tè - Bản Bum,bản Nà Lang, Bản Nà Hẻ, bản Nà Phầy, Khu phố 1,2,3,4,5,6 TT Mường Tè...

Điểm thu tiền điện Sìn Hồ

Khu tập thể Điện lực Sìn Hồ - Khu 3 – TT Sìn Hồ - Huyện Sìn Hồ - Khu 1, 2, 3, 4, 5, 6, khu Bản dao, Sìn Hồ Vây TT Sìn Hồ...

Điểm thu tiền điện Than Uyên

Quầy thu số 1 - Trụ sở Điện lực Than Uyên Khu 5B TT Than Uyên - Khu 1, 2, 3, 4 TT Than Uyên - Xóm Mới Mường Cang - Đội 18, 19 xã Mường Cang...

Điểm thu tiền điện Tân Uyên

Quầy thu số 1 - Điện lực Tân Uyên (cũ) Khu 15 TT.Tân Uyên, H. Tân Uyên - Khu 15, khu 32, khu 2, khu Cơ Quan, TT Tân Uyên, H. Tân Uyên Khu 17, khu 21, khu Cơ Quan, khu Bệnh Viện, TT.Tân Uyên, H. Tân Uyên TĐC Hua Chăng, Tân Hợp Khu 24 TT. Tân Uyên H. Tân Uyên...

Điểm thu tiền điện Nậm Nhùn

Quầy Thu Ngân Xã Mường Mô - Xã Mường Mô – Huyện Nậm Nhùn - Nhà tổ trực Xã Mường mô...