Hòa Bình

Điểm thu tiền điện Hòa Bình

Thông tin về các địa điểm, thời gian, số điện thoại thu tiền điện tại các quận huyện ở Hòa Bình

Điểm thu tiền điện Lạc Sơn

Nhà văn hóa Xóm Ba Sì xã Mỹ Thành - Phố Độc Lập -TT Vụ Bản -H.Lạc Sơn - TBA Cỏ...

Điểm thu tiền điện Lạc Thủy

TBA An Sơn - - TBA An Sơn ...

Điểm thu tiền điện Yên Thủy

Ngân hàng NN & PTNT Việt Nam - Chi nhánh huyện Yên Thủy - Hòa Bình - Điện lực Yên Thủy. - Khu 8 - Thị trấn Hàng Trạm - Huyện Yên Thủy - Toàn bộ KH trên địa bàn huyện Yên Thủy...

Điểm thu tiền điện Cao Phong

xóm Cạn - Nguyễn Thị Hòa ĐT 0971525689 - Xuân Phong 3...

Điểm thu tiền điện Thành phố Hòa Bình

Tại nhà bà Khiểm xóm 10 Sủ Ngòi - TP Hòa Bình - - Tái Định Cư Sủ Ngòi...

Điểm thu tiền điện Đà Bắc

Hộ nhà ông Tuyển TK Thạch Lý - Thị trấn Đà Bắc - TBA TK Đoàn Kết...

Điểm thu tiền điện Mai Châu

NVH Xóm Suối Nhúng - Xã Phúc Sạn - Xã Phúc Sạn...

Điểm thu tiền điện Kỳ Sơn

Đối diện UB xã Mông Hóa - Xóm Dụ 7 - Mông Hóa - TBA MÔng Hóa 2 TBA Cự Dự Trữ...

Điểm thu tiền điện Lương Sơn

ĐL Lương Sơn - tt Lương Sơn - TBA Long Phú 1...

Điểm thu tiền điện Kim Bôi

Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn H. Kim Bôi - Thị trấn Bo huyện Kim Bôi , Hòa Bình - Đú sáng 1...