Hậu Giang

Điểm thu tiền điện Hậu Giang

Thông tin về các địa điểm, thời gian, số điện thoại thu tiền điện tại các quận huyện ở Hậu Giang

Điểm thu tiền điện Thành Phố Vị Thanh

Tại quầy - Phòng Kinh doanh Điện lực - Trần Hưng Đạo, khu vực 3, phường 1, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang...

Điểm thu tiền điện Châu Thành A

Tại quầy - Phòng Kinh doanh Điện lực - ấp Nhơn Thuận 1A, thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang....

Điểm thu tiền điện Thị xã Ngã Bảy

Tại quầy - Phòng Kinh Doanh Điện lực - khu vực 1, phường Hiệp Thành, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang...

Điểm thu tiền điện Thị Xã Long Mỹ

Tại quầy - Phòng Kinh doanh Điện lực - khu vực Bình Thạng B, phường phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang...

Điểm thu tiền điện Châu Thành

Tại quầy - Phòng Kinh doanh Điện lực - thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang....

Điểm thu tiền điện Phụng Hiệp

Tại quầy - Phòng Kinh doanh Điện lực - ấp Mỹ Lợi, thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang...

Điểm thu tiền điện Vị Thủy

Tại quầy - Phòng Kinh doanh Điện lực - ấp 4 TT Nàng Mau, huyện Vị Thủy tỉnh Hậu Giang....