Hải Phòng

Điểm thu tiền điện Hải Phòng

Thông tin về các địa điểm, thời gian, số điện thoại thu tiền điện tại các quận huyện ở Hải Phòng

Điểm thu tiền điện Hải An

Đằng hải 4 - UBNDP( Chợ Lũng ĐẰng Hải) - ...

Điểm thu tiền điện Kiến An

PHÁP LÝ - Số 568 Nguyễn Lương Bằng- Phường Văn Đầu - ...

Điểm thu tiền điện Đồ Sơn

Trạm Hải Sản (DS049,051,052) - Phường Ngọc Hải - ...

Điểm thu tiền điện Thuỷ Nguyên

Dương Quan 1 - - Xã Dương Quan...

Điểm thu tiền điện Hồng Bàng

TBA Phạm H Thái 2 - Số 3 Phạm Hồng Thái - ...

Điểm thu tiền điện An Lão

Thị Trấn 2 - - Thị Trấn An Lão...

Điểm thu tiền điện Kiến Thụy

Trạm Thọ xuân 1+2 - Điện lực Kiến Thụy - ...

Điểm thu tiền điện Tiên Lãng

Khu 1 - Nhà Văn hóa Khu 1 - ...

Điểm thu tiền điện Vĩnh Bảo

TBA Lý Học 1, Lý Học 3 - NHV thôn Tiềm Am, Trung Am - ...

Điểm thu tiền điện Cát Hải

Cát Hải 1 - TDP Hải Lộc và TDP Tiến Lộc - Thị Trấn Cát Hải - ...

Điểm thu tiền điện Dương Kinh

TBA Ninh Hải - Số 32 Đường Mạc Đăng Doanh - ...

Điểm thu tiền điện An Dương

TBA Mỹ Tranh 1 - Đình Mỹ Tranh - TT An Duong - H. An Duong...