Hải Dương

Điểm thu tiền điện Hải Dương

Thông tin về các địa điểm, thời gian, số điện thoại thu tiền điện tại các quận huyện ở Hải Dương

Điểm thu tiền điện Cẩm Giàng

Đình xóm Vạn - Xã Cẩm Văn- H Cẩm Giàng - Toàn bộ KH xóm Vạn...

Điểm thu tiền điện Bình Giang

Ngân hàng BIDV Hải Dương - 58 Đại lộ Hùng Vương, Tráng Liệt, Bình Giang - Toàn bộ khách hàng thị trấn Sặt...

Điểm thu tiền điện Gia Lộc

Trụ sở Điện Lực Gia Lộc - Thị trấn Gia Lộc - Thị trấn Gia Lộc...

Điểm thu tiền điện Tứ Kỳ

Trụ sở HTX NN Quang Phục - Bưu điện xã Quang Phục - Thị tứ Quang Phục - Thị tứ Quang Phục...

Điểm thu tiền điện Thành phố Hải Dương

Số 6 Thiện Nhân - Số 6 Thiện Nhân phường Hải Tân TPHD - Ki ốt 6 NC...

Điểm thu tiền điện Thanh Miện

Nhà văn hóa thôn Phú Khê - Xã Chi Lăng Bắc- huyện Thanh Miện - Các khách hàng thuộc thôn Phú Khê (sau trạm biến áp Phú Khê)....

Điểm thu tiền điện Chí Linh

Quầy thu tiền điện - Trụ sở Điện lực - Phường Sao Đỏ thị xã Chí linh, tỉnh hải Dương - Toàn bộ khách hàng Phường Sao Đỏ...

Điểm thu tiền điện Nam Sách

Thị trấn Nam Sách - TT Nam Sách- Huyện Nam Sách - Thị trấn Nam Sách...

Điểm thu tiền điện Thị xã Kinh Môn

Nhà văn hóa khu 2 Hạ chiểu - TT Minh Tân - Toàn bộ khách hàng khu 2...

Điểm thu tiền điện Kim Thành

Nhà văn hóa thôn Phan Chi - Xã Kim Anh - Thôn Phan Chi...

Điểm thu tiền điện Thanh Hà

Số 6 Thiện Nhân - Số 6 Thiện Nhân phường Hải Tân TPHD - Ki ốt 6 NC...

Điểm thu tiền điện Ninh Giang

NVH Thôn Trại Vàng - Huyện Ninh Giang - Toàn Bộ khách hàng thôn trại vàng...