Hà Tĩnh

Điểm thu tiền điện Hà Tĩnh

Thông tin về các địa điểm, thời gian, số điện thoại thu tiền điện tại các quận huyện ở Hà Tĩnh

Điểm thu tiền điện Thạch Hà

Quầy thu tại trụ sở Điện lực - Quốc lộ 1A TT Thạch Hà - Toàn bộ khách hàng tại thị trấn Thạch Hà...

Điểm thu tiền điện Cẩm Xuyên

Quầy thu số 1 - Quầy thu tại trụ sở Điện lực - Thôn Huy tiến, Thôn 1+ 2 Cẩm Huy, tổ dân phố 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, thị trấn Cẩm Xuyên...

Điểm thu tiền điện Hương Khê

Quầy thu 01 tại Điện lực - Số 244 - Đường Trần Phú - Thị Trấn Hương Khê - Thu từ khối 1,2,3,4,5,6,14,15,16,17...

Điểm thu tiền điện Kỳ Anh

Quầy thu số 1 - Điện lực Kỳ Anh - Khu vực Phía Bắc Phường Sông Trí...

Điểm thu tiền điện Vũ Quang

Quầy thu số 1 - Phòng thu tiền điện , Điện lực Vũ Quang, TDP 4 thị trấn Vũ Quang - Tổ dân phố 1, 2, 3, 4, ...

Điểm thu tiền điện Lộc Hà

Quầy thu tại Điện lực - Xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà - Toàn bộ khách hàng Xã Thạch Bằng huyện Lộc Hà...

Điểm thu tiền điện Hương Sơn

Quầy thu tại Điện lực - Khối 4-TT Phố Châu- Hương Sơn- HT - Toàn bộ khách hàng tại TT Phố Châu...

Điểm thu tiền điện Can Lộc

Quầy thu số 1 - Phòng thu tiền điện Điện lực Can Lộc, khối 7 thị trấn nghèn - Khối 1, Khối 6, Khối 7, Khối 8...

Điểm thu tiền điện Thành phố Hà Tĩnh

Quầy thu số 1 - Số 41 Vũ Quang TP Hà Tĩnh - Phường: Nguyễn Du, Trần Phú, Thạch Linh...

Điểm thu tiền điện Thị xã Hồng Lĩnh

Quầy thu tại Điện lực - Số 88 Đường Trần Phú - TX Hồng Lĩnh - Toàn bộ khách hàng tại TX HLĩnh ...

Điểm thu tiền điện Nghi Xuân

Quầy thu tại Điện lực - Khối 5 Thị trấn Xuân An - Toàn bộ khách hàng tư gia tại thị trấn Xuân an -Khách hàng cơ quan ,HTX...

Điểm thu tiền điện Đức Thọ

Quầy thu số 1 - Nhà văn hóa TDP 6 - Thị trấn Đức Thọ - Toàn bộ khách hàng tại Tổ Dân Phố 6 - Thị trấn Đức Thọ...