Hà Giang

Điểm thu tiền điện Hà Giang

Thông tin về các địa điểm, thời gian, số điện thoại thu tiền điện tại các quận huyện ở Hà Giang

Điểm thu tiền điện Quang Bình

Tại Trụ sở Điện lực - Tổ 2, TT Yên Bình- Quang Bình - Các TBA Trung tâm 1;2;3;4 ;5;6 TBA Bản Yên TBA TT Yên Bình TBA Nà Rại TBA Yên Hạ TBA Ao Xanh TBA Bãi đá ...

Điểm thu tiền điện Thành phố Hà Giang

Quầy Thu TBA thôn Lúp - NH Công thương - TBA thôn Lúp - Xã Phương độ...

Điểm thu tiền điện Đồng Văn

Quầy Thu Bưu điện huyện Đồng Văn - TT Đồng Văn - huyện Đồng Văn - TBATrung tâm- Sư phạm - Đoàn kết - Kiểm lâm - chợ TT, Nông nghiệp, Bệnh viện, Ngài lủng, Chính trị, Phố cổ ...

Điểm thu tiền điện Yên Minh

Quầy thu xã Lao và chải - - TBA Nà Lũng...

Điểm thu tiền điện Quản Bạ

Quầy thu tiền điện xã Quyết tiến - - TBA Nặm lương ...

Điểm thu tiền điện Vị Xuyên

Ngân hàng nông nghiệp&phát triển nông thôn huyện Vị Xuyên (Agribank Vị Xuyên) - Thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang - Khách hàng thuộc Điện lực Vị Xuyên quản lý bán điện....

Điểm thu tiền điện Bắc Mê

UBND xã - Thôn Bản chung xã Yên cường - TBA Yên cường...

Điểm thu tiền điện Hoàng Su Phì

Quầy Thu Xã Nậm Ty - - TBA UB Xã Nậm Ty...

Điểm thu tiền điện Xín Mần

Agribank - Tổ 1 cốc Pài- XM - TBA Trung Tâm , Truyền hình, Chợ, Cốc Cọc , Nội Trú, Bệnh Viện...

Điểm thu tiền điện Bắc Quang

Ngân Hàng: Agribnak; BIDV;Vietinbank - Thị trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang - Các Khách hàng cơ quan và khách hàng TBA Chuyên dùng thuộc Huyện Bắc Quang quản lý...