Gia Lai

Điểm thu tiền điện Gia Lai

Thông tin về các địa điểm, thời gian, số điện thoại thu tiền điện tại các quận huyện ở Gia Lai

Điểm thu tiền điện Pleiku

ĐL PLeiku - 01 Hoàng Hoa Thám - Pleiku - Gia Lai...

Điểm thu tiền điện An Khê

Trụ sở Tổ Dp 3 Phường An Tân - Đồng Găng...

Điểm thu tiền điện Ayunpa

Nhà Ma Ghe - T1 Ia MRơn...

Điểm thu tiền điện KrôngPa

Ủy Ban xã IaMLá - Thôn Hòa Mỹ xã IaMLá...

Điểm thu tiền điện Chư Sê

Nhà Nguyễn Văn Chức - Thôn 1 xã Ia Blang...

Điểm thu tiền điện KBang

Điểm thu tại thôn 1 - Đắk Rong...

Điểm thu tiền điện Đức cơ

Nhà Ô Quốc - C16 - IaNan...

Điểm thu tiền điện Đak Đoa

Tại chùa - Kdang 2 - HG6...

Điểm thu tiền điện Chư Păh

Nhà rông làng Bloi - Xã Ialy...

Điểm thu tiền điện IaGrai

Nhà Nguyễn Văn Kỳ - Công ty Cà phê Ia Blan...

Điểm thu tiền điện Kông Chro

Điện Lực KôngChro - 46 - Lê Lai - TT Kông Chro...

Điểm thu tiền điện Mang Yang

Điện lực Mang Yang - Thị trấn...

Điểm thu tiền điện Chư Prông

TBA UB IaLâu; TBA T3 - Thôn : Bắc Thái; Bắc Bó; Cao Lạng; Làng Tu...

Điểm thu tiền điện Phú Thiện

Nhà Ô. Vũ Văn Cảnh - TDP 19 ( TBA ChưAThai 1)...

Điểm thu tiền điện Chư Pưh

Nhà Lý Mùi Líu - Thôn IaJon xã Iale...