Điện Biên

Điểm thu tiền điện Điện Biên

Thông tin về các địa điểm, thời gian, số điện thoại thu tiền điện tại các quận huyện ở Điện Biên

Điểm thu tiền điện Mường Nhé

I. Quầy thu Điện lực - Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn - TBA Mường Nhé 1; TBA Mường Nhé 2; TBA Mường Nhé 3; TBA Mường Nhé 4; TBA Mường Nhé 5; TBA Bản Mường Nhé, TBA Nà Pán ...

Điểm thu tiền điện Mường Chà

Quầy thu số 1 - Quầy giao dịch Điện lực Mường Chà - Toàn bộ khách hàng tại trung tâm huyện Mường Chà...

Điểm thu tiền điện Tủa Chùa

Quầy thu Điện lực - Khu Đồng Tâm - TT Tủa Chùa - TBA Trung Tâm...

Điểm thu tiền điện Thành phố Điện Biên Phủ

Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT thành phố Điện Biên phủ - Tổ 12, phường Mường Thanh, Điện Biên phủ - ...

Điểm thu tiền điện Tuần Giáo

Ngân hàng NN&PTNT huyện Tuần Giáo - Thị Trấn Tuần Giáo - TBA Huổi Hạ...

Điểm thu tiền điện Điện Biên Đông

- Thị trấn Điện Biên Đông - ...

Điểm thu tiền điện Mường Ảng

Trụ sở Điện lực - TDP 7 thị trấn Mường Ảng - Khu vực thị trấn Mường Ảng...